Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Nischer AB: Kommuniké från Nischer ABs årsstämma den 7 maj 2014

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2013 intagna resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och konceernbalansräkningen, att disponera bolagets
resultat så att den ansamlade förlusten om 5 279 312 SEK överförs i
ny räkning liksom att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till tre ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade även att omvälja
Mikael Fahlander, Tommy Marklund och Runar Söderholm till
styrelseledamöter med Runar Söderholm som ordförande.

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om 100 000 kronor ska
fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 40 000 kronor till
styrelsens ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ett arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av
aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna
användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier
för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med
kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissionen enligt bemyndigandet
får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier.

Styrelsen

Nischer AB (publ)

För ytterligare information:

Runar Söderholm, Styrelseordförande

070 - 090 14 35

runar.soderholm@nischer.se

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom
kunskap, kapital och engagemang

förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och
generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers
nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ
med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades
IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer
är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, 08 - 503 015 50 (www.mangold.com).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/kommunike-fran-nischer-abs-arssta...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.