Du är här

2018-08-31

Nischer AB: Nischer Properties redovisar idag sin delårsrapport för 2018

Härmed offentliggör Nischer Properties sin delårsrapport för 2018.
VD-kommentar
Det har varit ett positivt och händelserikt första halvår under 2018
för Nischer. Vi gläds såklart mycket åt våra två senaste
markanvisningar. "Hörnett" i Örnsköldsviks kommun på vackra
Varvsberget har en utvecklingspotential på totalt 21 000 kvm
bruttoarea flerbostadshus. I idylliska Idenor, Hudiksvall ska ett
detaljplaneförfarande inledas med en uppskattad potential på 30 - 50
villor och kedjehus. Detta är projekt som passar väl in i vår övriga
portfölj med projekt i Haninge, Karlstad, Knivsta och Örnsköldsvik.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6,8 Mkr, en
förändring om ca 0,3 Mkr mot 2017. Soliditeten uppgick till 74,62 %
vilket är en förändring jämfört med -19,98% per 30 juni 2017.

Projektering och upphandling av produktionen för projektet i Karlstad
är nu klara. Gällande finansieringen så har vi nu offerter för
byggkreditiv och räknar med att kunna starta produktionen under
hösten. Parallellt för vi diskussioner med potentiella köpare av
nyckelfärdig fastighet.

I Haninge-Söderby kommer vi efter valet att fortsätta dialogen med
kommunen för att hitta alternativa vägar och komma vidare i
detaljplaneprocessen.

Detaljplanen i Knivsta löper på med samordningsmöten ihop med övriga
byggherrar. Vi arbetar vidare med vårt initiala förslag på byggnation
så att det ska passa in och fungera med kommunens stadsplanering och
de andra byggherrarnas projekt.

Vi har nu två projekt i Örnsköldsvik varav vårt Grand Living-projekt
ingår i det område som kommunen nu gör förprojekteringar på. I det
andra projektet Hörnett finns det lagakraftvunnen detaljplan, vilket
innebär att bygglovsprojektering kan inledas under hösten.
Realistiskt är att ett bygglov kan vara framme under sommaren 2019.

Vi fortsätter att träffa kommuner och markägare för att diskutera
potentiella projekt. Vi räknar med att kunna addera ytterligare
projekt till vår portfölj innan året är slut.

Vi ser fram emot en för Nischer spännande höst!
Urban Larsson
VD Nischer Properties AB (publ)
Väsentliga händelser under året
PERIODEN 1 JANUARI 2018 - 30 JUNI 2018
· Nischer har fortsatt att sälja aktier i det icke publika
erbjudandet i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB som kommer att
driva projektet i Knivsta. Under perioden såldes aktier för totalt 4
044 000 kr.

· Hudiksvalls kommun beslöt att ge Nischer Properties AB
markanvisning på del av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:10 i Idenor.
Projektet kommer innebära nyproduktion av ca 30-50 bostäder.

· Årstämman i Nischer Properties AB genomfördes den 23 maj 2018 i
Nischers lokaler på Birger Jarlsgatan 18 A. Styrelsen fick fortsatt
förtroende och framlagd resultat och balansräkning godkändes.

· Arbetet med detaljplanen för projektet i Knivsta statade
tillsammans med kommunen och övriga byggherrar som ska utveckla
området.

· Projektet i Karlstad fick sin ansökan om fullt investeringsstöd
beviljad av Länsstyrelsen, vilket nu innebär att Nischer kan komma
att få ett investeringsstöd på upp till 17 600 000 kr efter
projektets färdigställande.

Väsentliga händelser under året
EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Nischer har sålt aktier för ytterligare 1 551 000 kr i
projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB och har nu sålt aktier för totalt
7 425 000 kr.

· Örnsköldsviks kommun beslöt att ge Nischer en markanvisning för
del av fastigheten Hörnett 3:11. Förslaget innebär nyproduktion av
bostäder fördelat på en markyta motsvarande 3,3 ha. Total bruttoarea
för projektet är 21 000 kvm, vilket då möjliggör bostäder på en
bostadsarea om cirka 18 000 kvm.

· Nischer har nått en överenskommelse med MyCab International
gällande de depåbevis som Nischer har i bolaget. Motparten skall
erlägga 3,2 msek senast den 30 november 2018.

Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se
För ytterligare information:
Urban Larsson, VD
070 - 881 10 63
urban.larsson@nischer.se
Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar
bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas
värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers
aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nischer-ab/r/nischer-properties-redovisar-idag...
http://mb.cision.com/Main/619/2605268/900657.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.