Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Nixu Oyj : Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2016

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 5.4.2016 kello 18.00
Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2016

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2015.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi Marko Kaupin.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa; ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 400 euroa kuukaudessa. Päätettiin lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 550 083,15 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 ovat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2016.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Tällä valtuutuksella ei kumota yhtiökokouksen 30.10.2014 antamaa osakeantivaltuutusta, joka on voimassa 30.10.2019 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
henkilöstölle 2014 toteutetun ja kohdan 15 perusteella toteutettavien
kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta.
(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.
(iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
(iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
(v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Nixu Oyj
Hallitus
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Markets Oy, puhelin: 020 743 0280
Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:

Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Vuoden 2015 liikevaihtomme oli 18 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nixu Oyj via Globenewswire

HUG#2000631

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.