Du är här

2013-01-21

Nobia: Omvänd vinstvarning 4 kv, tar nedskrivning (Forts)

(Tillägg: Mer detaljer i hela nyheten)

(SIX) Köksbolaget Nobias rörelseresultatet före
jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet 2012 förväntas
väsentligt överstiga marknadens prognoser. Samtidigt skrivs
goodwill och uppskjuten skattefordran ned avseende Hygena.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De aktiviteter som genomförts under senare år i syfte att öka
Nobias effektivitet ger resultat. Rörelseresultatet före
strukturkostnader för det fjärde kvartalet bedöms komma att
uppgå till cirka 195 miljoner kronor (79), vilket väsentligt
överstiger det av analytikerkåren i genomsnitt
prognosticerade resultatet. Samtliga regioner uppvisar ett
förbättrat resultat, skriver Nobia.

Enligt SIX Market Estimates hade analytikerna väntat sig ett
rörelseresultat på 148 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

Bolaget har gjort en nedskrivningsprövning av bolagets
tillgångar. Ett nedskrivningsbehov avseende Hygena
om cirka 500 miljoner kronor har mot bakgrund av den negativa
utvecklingen i den franska ekonomin i stort identifierats.
Före nedskrivningen uppgick redovisad goodwill till cirka
800 miljoner kronor (93 miljoner euro).

Av samma anledning skrivs redovisad uppskjuten skattefordran
ned med cirka 115 miljoner kronor i förhållande till det värde
som redovisades per utgången av det tredje kvartalet 2012.

"Åtgärderna som vidtagits i Hygena ger resultat. Efter
slutfört renoveringsprogram är butikernas effektivitet högre och
vi bedömer att vi tar marknadsandelar. Hygena står idag starkt
rustat för att fortsätta sin utveckling mot bättre lönsamhet och
nedskrivningen ska ses i ljuset av den
osäkerhet som för närvarande råder i den franska ekonomin",
säger Nobias vd Morten Falkenberg i en kommentar.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.