Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Nobina AB: Nobina refinansierar existerande obligationer genom emission av femårigt obligationslån till förbättrade villkor

Nobina Europe AB (publ) har beslutat att emittera en senior,
säkerställd företagsobligation om 550 miljoner kronor på den svenska
marknaden inom ett rambelopp om 660 miljoner kronor. Obligationen
löper med en fast ränta om 8,00 procent per år med slutligt förfall i
maj 2019. Bolaget avser notera obligationerna vid NASDAQ OMX
Stockholm.

2014-04-30 08.00

Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera bolagets
existerande SEK-obligationer (ISIN: SE0004725000) och
EUR-obligationer (ISIN: SE0004725018) som löper med en fast ränta om
11,00 procent per år. Genom refinansieringen sänks bolagets årliga
räntebetalningar med 16,5 miljoner kronor, vilket förbättrar både
resultat och kassaflöde.

Transaktionen har mottagits positivt av kapitalmarknaden och
investerare i samtliga nordiska länder, och internationellt, har
visat ett stort intresse, vilket resulterade i att obligationen blev
kraftigt övertecknad. Ett särskilt meddelande kommer att skickas ut
till berörda obligationsinnehavare med information om inlösen av
existerande obligationer i förtid.

- Obligationsemissionen innebär att vi kan förlänga förfallostrukturen
till väsentligt förbättrade villkor samtidigt som den ger oss en
möjlighet att diversifiera vår investerarbas. Genom refinansieringen
stärker vi vår kapitalstruktur vilket ger oss en stabil plattform för
koncernens fortsatta utveckling och tillväxt, säger Per Skärgård,
ekonomi- och finansdirektör i Nobinakoncernen.

Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har
varit finansiella rådgivare till bolaget i obligationsemissionen och
Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, finanschef och IR-ansvarig,
tfn: +46 8 410 650 51, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com
Per Skärgård, ekonomi- och finansdirektör,
tfn: +46 8 410 650 56, e-post: per.skargard@nobina.com

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss.
Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige,
Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi
genom Swebus. Koncernen omsätter över 7 miljarder kronor, kör 3 500
bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra
Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på
www.nobina.com.

Nobina offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april
2014 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nobina-ab/r/nobina-refinansierar-existerande-o...
http://mb.cision.com/Main/1420/9576950/238905.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.