Du är här

2016-02-22

NOKIA: Korjattuja tietoja aiemmin ilmoitetusta Nokian omistusosuudesta Alcatel-Lucentissa

Nokia Oyj

Pörssitiedote
22.2.2016 klo 21.50

Korjattuja tietoja aiemmin ilmoitetusta Nokian omistusosuudesta
Alcatel-Lucentissa

Alcatel-Lucent antoi tänään korjatun ilmoituksen osakkeidensa ja ääniensä
kokonaismäärästä 31.1.2016 lähtien. Tämän johdosta Nokia julkistaa tänään
korjauksen aiemmin julkistettuihin tietoihin omistusosuudestaan
Alcatel-Lucentissa. Korjatun ilmoituksen tietojen perusteella Nokia omisti
Ranskassa ja Yhdysvalloissa Alcatel Lucentin arvopapereista tekemänsä
julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksen jälkeen 90,34
% Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja 90,25 % äänistä, mikä vastaa 87,33
%:n omistusta Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden,
eikä 91,25 % osakkeista ja 91,17 % äänistä kuten tiedotettiin Nokian
10.2.2016 ja 12.2.2016 julkaistuissa pörssitiedotteissa, Nokian 11.2.2016
julkaistun vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2015 katsauksen
tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia koskevassa osiossa ja siihen
liittyvissä osavuosikatsauksen liitetiedoissa, sekä Nokian 12.2.2016
julkaistun esitteen täydennysasiakirjan osioissa "Tiivistelmä", "Operating
and Financial Review and Prospects", "Capitalization and Indebtedness of
Nokia" ja "Significant Change in Financial Condition or Operating Results".

Ensisijaiseen ja jatkettuun osakevaihtotarjoukseen sovelletulla parannetulla
vaihtosuhteella vaihdettavaksi annettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen
12.2.2016 tehdyn vaihdon jälkeen Nokia omisti 91,53 % Alcatel-Lucentin
kaikista osakkeista ja 91,45 % äänistä (eikä 92,34 % osakkeista ja 92,26 %
äänistä kuten 12.2.2016 tiedotettiin). 19.2.2016 julkistetun suunnatun
osakeannin jälkeen Nokia tulee omistamaan noin 91,84 % Alcatel-Lucentin
kaikista osakkeista ja 91,77 % äänistä. Tämä vastaa noin 87,91 %:n omistusta
Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary
Share-osaketalletustodistukset ("ADS:t") ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi
ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten
eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai
vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa
("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle
jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa,
Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen
täydennyksiä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja
Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en
réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of
transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan
Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT
TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot
julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa
tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään
vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin
rajoituksiin.
Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot
15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan
julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n
(www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin
(http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1987975

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.