Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-21

NOKIA: Nokia arvioi olennaisilta osin koko sen Devices & Services -liiketoiminnan myynnin Microsoftille toteutuvan 25.4.2014

Nokia Oyj

Pörssitiedote
21.4.2014 klo 16.55

Nokia kertoi tänään arvioivansa yritysjärjestelyn, jossa Nokia myy
olennaisilta osin koko Devices&Services -liiketoimintansa Microsoftille
toteutuvan 25.4.2014. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää enää
tiettyjen tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.

Nokia kertoi yritysjärjestelystä ensimmäisen kerran 3.9.2013.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu
yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices&Services
-liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones
-yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n
ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn
Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen ("Sopimus"); B) D&S-liiketoiminnan
Myynnin toteutuminen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; D) oletukset, suunnitelmat
tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat
Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana D&S-liiketoiminnan
Myyntiä; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin
johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; F) odotukset ja tavoitteet
liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai
asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä saatujen
tuottojen käyttöön; ja G) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa",
"ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu",
"tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu
vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja
uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut
saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia,
todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita
tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat
olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S-liiketoiminnan Myynti
ajallaan tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai
viivästyksestä täyttää kaupan toteutumisehdot tai jonkin sellaisen
tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa
Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme,
operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti
aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai
sopimusehdoista, joihin olemme sitoutuneet D&S-liiketoiminnan Myymiseksi; 3)
negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S-liiketoiminnan Myyntiin
voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä
strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet
Devices&Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S-liiketoiminnan Myynti ei
toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices&Services
-liiketoimintaa tai saavuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai
lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut
muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas
väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät
palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin
täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset
uudelleenjärjestelymme, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja
ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiössä vieden mahdollisesti heidän
huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys
työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin
suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta
liiketoiminnoissamme; 7) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen
aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai
kulukirjaukset varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat
D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme,
omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen
D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan
käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai
täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan
Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä
tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja
meidän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisessa
katsauksessa esitetyt riskit (katsaus on saataville osoitteesta
www.nokia.fi/luvut). Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai
vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten
huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja
lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta,
paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on
tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3
miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen
kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai
yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja
muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista.
Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.nokia.com/about-nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti:press.services@nokia.com

www.nokia.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1778457

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.