Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-22

NOKIA: Nokia ja Ranskan hallitus ilmoittivat yhteisestä näkemyksestä innovaatioiden edistämisessä Ranskassa liittyen Nokian suunniteltuun yhdistymiseen Al

Pariisi ja Espoo - Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tapasi tänään Ranskan
talousministeri Emmanuel Macronin vahvistaakseen virallisesti Nokian
sitoutumisen innovaatioiden edistämiseen Ranskassa sekä maailmanlaajuisesti
Ranskasta käsin, seurauksena Nokian suunnitellusta yhdistymisestä
Alcatel-Lucentin kanssa. Tämän päivän julkistus jatkaa Nokian ja Ranskan
hallituksen avointa ja hedelmällistä vuoropuhelua, jota on käyty siitä
lähtien kun suunniteltu yhdistyminen julkistettiin huhtikuussa 2015.

Keskusteluissaan Ranskan hallituksen kanssa Nokia on vahvistanut, että
Ranskalla tulee olemaan keskeinen asema yhdistetyn yhtiön tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnoissa perustuen Ranskan vahvaan osaamiseen tietyillä
teknologian avainalueilla, Alcatel-Lucentin jo olemassa olevaan läsnäoloon
Ranskassa ja yhtiön vahvaan sitoutumiseen Ranskan teknologia-ekosysteemiin
sekä uusiin teknisesti suuntautuneisiin lahjakkuuksiin Ranskan yliopistoista.

Nokia aikoo hyödyntää Alcatel-Lucentin olemassa olevaa osaamista tutkimuksessa
ja tuotekehityksessä ja sen vahvaa lahjakkuuspohjaa sijoittamalla Ranskaan
maailmanlaajuisia teknologiakeskuksia, jotka keskittyvät 5G- ja pienten
solujen tekniikkaan, tietoturvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan, Bell
Labsin toimintaan, langattomiin ja optisiin siirtojärjestelmiin sekä
IP-alustoihin.

Nokia uskoo hyötyvänsä siitä, että se sitoutuu tiiviisti Ranskaan sekä
hyödyntää ja tukee maan teknologiaekosysteemin kehittämistä. Nokia panostaa
digitaalisen innovaation ekosysteemiin Ranskassa transaktion toteutumisen
jälkeen ensisijaisesti perustamalla pitkäaikaisiin sijoituksiin keskittyvän
noin 100 miljoonan euron suuruisen sijoitusrahaston. Rahasto keskittyy
erityisesti esineiden internetiin, tietoturvallisuuteen ja seuraavan
sukupolven ohjelmistoalustoihin.

Nokia aikoo lisäksi tukea Ranskan yleisen tietoliikenne-ekosysteemin kehitystä
ja varmistaa Alcatel-Lucentin tämänhetkisten hankkeiden jatkuvuuden. Nokia
ottaa aktiivisen roolin hallituksen Industry of the Future -ohjelmassa, tukee
akateemista opetusta ja ohjelmia, sijoittaa teknologia-asiantuntijoita
Ranskaan (kuten Bell Labsin Ranskan yksikköön) sekä jatkaa osallistumista
Alcatel-Lucentin tämänhetkisiin merkittäviin aloitteisiin kuten Pôles de
compétitivité Systematic, Cap Digital ja Images ja Réseaux. Nokia aikoo
lisäksi kehittää Ranskassa kolmea 5G:hen, teolliseen/esineiden internetiin ja
tietoturvallisuuteen liittyvää teollista alustaa ja verkkoprototyyppiä.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia on myös sitoutunut säilyttämään
työllisyyden Ranskassa sen mukaisesti mitä on sovittu Alcatel-Lucentin Shift
Plan -suunnitelmassa vähintään seuraavan kahden vuoden ajan suunnitellun
transaktion toteutumisen jälkeen. Tutkimus- ja tuotekehitysosaamista
suunnitellaan kasvatettavaksi 2 000:sta 2 500:een työntekijään seuraavan
kolmen vuoden aikana mukaan lukien vähintään 300:n vastavalmistuneen
palkkaaminen. Tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstön määrän taso säilytetään
vähintään neljän vuoden ajan suunnitellun transaktion toteutumisen jälkeen.

Transaktion toteutumisen jälkeen Nokian pääkonttori pysyy Suomessa ja Nokia
aikoo hyödyntää yhtiöiden yhdistettyjä vahvuuksia strategisissa
toimipaikoissa ja merkittävissä tutkimus- ja tuotekehityskeskuksissa muissa
maissa mukaan lukien Suomi, Saksa, Yhdysvallat ja Kiina.

Transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Sen
toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä kuten Nokian
osakkeenomistajien hyväksyntää, Nokian yli 50,00 prosentin omistusosuutta
Alcatel-Lucentin osakepääomasta täysi laimennusvaikutus huomioiden julkisen
osakevaihtotarjouksen päättyessä, jäljellä olevien viranomaislupien saamista
sekä muiden tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Nokia on sitoutunut
toimittamaan säännöllisiä päivityksiä Ranskan hallitukselle transaktion
toteutumiseen asti yhtiöiden integraation edistyessä.

Nokia

Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa
menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki
omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja
palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä
HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia
Technologies.www.nokia.com

Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent on johtava IP-verkkoteknologian, ultralaajakaistapalvelujen ja
pilviteknologian erikoisosaaja. Alcatel-Lucent on sitoutunut tekemään
globaalista viestinnästä innovatiivisempaa, kestävämpää ja lähestyttävämpää
ihmisille, yrityksille ja viranomaisille kaikkialla. Missiomme on luoda ja
toimittaa luotettavia verkkoja auttamaan asiakkaitamme vapauttamaan arvonsa.
Verkot luovat menestyksen.

Lisätietoja varten vieraile Alcatel-Lucentin nettisivuilla
osoitteessahttp://www.alcatel-lucent.com, lue Alcatel-Lucentin blogin
viimeisimmät postauksethttp://www.alcatel-lucent.com/blog ja seuraa yhtiötä
Twitterissä:http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä
tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi
tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee" ja muista vastaavista
ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa:
ehdotetun transaktion odotettu toteutusajankohta ja toteuttamisehtojen
täyttyminen (mukaan lukien viranomaislupiin liittyvät ehdot). Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja
niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa,
koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja
olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi
osapuolten kyky hankkia tarvittavat viranomaishyväksynnät ja saattaa loppuun
ehdotettu transaktio.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät
Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa
asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle.
Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa
esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä,
että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että
vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset
tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu
julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden
tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin
kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen,
jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi.
Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous
ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa
Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin
oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa
tai SEC:lle jätettävä Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjaan
("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta,
Kehotusta / Suositus lausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle
(Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian
listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information
), jonka Nokia tulee jättämään AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF.n
kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse
) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of
transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan
tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat
Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty
yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle.
Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI
TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN
HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN
EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan
tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa
tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt
kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai
levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja
asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.