Du är här

2016-02-01

NOKIA: Nokian ja Samsungin välisessä patenttilisenssiin liittyvässä välimiesmenettelyssä saatiin ratkaisu - positiivinen taloudellinen vaikutus Nokia Tec

Nokia Oyj

Pörssitiedote
1.2.2016 klo 08.00

Nokian ja Samsungin välisessä patenttilisenssiin liittyvässä
välimiesmenettelyssä saatiin ratkaisu - positiivinen taloudellinen vaikutus
Nokia Technologies -liiketoimintaryhmälle

Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälinen välitystuomioistuin (The
International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce)
on antanut ratkaisun Nokian ja Samsungin välisessä välimiesmenettelyssä.
Nokia ja Samsung ovat aiemmin sopineet, että tiettyjä Nokian patentteja
koskevan 1.1.2014 alkaen viidellä vuodella jatketun lisenssisopimuksen mukaan
Nokialle maksettavien lisäkorvausten suuruus määräytyy välimiesmenettelyn
perusteella.

Ratkaisu koskee osaa Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän
patenttiportfoliosta vuoden 2018 loppuun asti. Nokia jatkaa keskusteluja
Samsungin kanssa muista relevanteista patenttiportfolioistaan ja
teknologioistaan. Nokialla on vahva aineettomien oikeuksien portfolio, johon
kuuluvat Nokia Technologiesin, Nokia Networksin ja Alcatel-Lucentin erilliset
patenttiportfoliot ja muut aineettomat oikeudet mukaan lukien lukuisiin
standardoituihin teknologioihin liittyvät essentiaalipatentit,
implementaatiopatentit sekä muut patentoidut teknologiat.

Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihdon olevan
vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä noin 400 miljoonaa euroa ja koko
vuonna 2015 noin 1 020 miljoonaa euroa. Näihin lukuihin sisältyvät
välimiesmenettelyn ratkaisun vaikutukset. Ratkaisun perusteella maksettavat
korvaukset ylittivät 1.1.2014 - 30.9.2015 väliseltä ajalta jo kirjatut
arvioidut tulot, joten ylläoleviin lukuihin sisältyy tulojen takautuva
jaksotus. Nokian näkymien mukaisesti Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän
liikevaihdon arvioidaan kasvavan koko vuonna 2015 koko vuoteen 2014
verrattuna riippumatta siitä, huomioidaanko välimiesmenettelyn ratkaisun
perusteella maksettava lisäkorvaus. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen
lopusta lukien, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihto ilman
kertakorvauksia (run rate) oli vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa
välimiesmenettelyn ratkaisu huomioiden.

Nokia arvioi saavansa Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän
loppuunsaatetuista ja käynnissä olevista välimiesmenettelyistä vähintään noin
1,3 miljardia euroa kassavirtaa vuosina 2016-2018 mukaan lukien
välimiesmenettelyn ratkaisun mukaiset korvaukset. Nokia on lisäksi aiemmin
saanut tiettyjä niihin liittyviä ennakkomaksuja.

"Riippumattoman välimiesmenettelyn käyttö on hyvä ja tunnustettu menettelytapa
patenttilisensseihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi, ja jatketun
sopimuksen perusteella Nokialle maksettavat lisäkorvaukset ovat
tervetulleita", sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi
Haidamus. "Odotamme uusia yhteistyömahdollisuuksia Samsungin ja muiden
yhtiöiden kanssa niin langattoman viestinnän lisensoinnissa kuin muillakin
teknologian aloilla".

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"odottaa", "arvioi", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista.
Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: ratkaisun vaikutus
Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän tulokseen, Nokian patentti- ja muiden
aineettomien hyödykkeiden portfolioihin, Nokia Technologies
-liiketoimintaryhmän tulevaan tulokseen ja Nokian tuleva vuorovaikutus
Samsungin kanssa . Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy
useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon
valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: tilinpäätöksen
viimeistely asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti, Nokian kyky
ylläpitää myönteinen suhde Samsungiin ja yllämainittujen riskien tai
tulevauutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät,
jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") ja Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des
marchés financiers -viranomaiselle ("AMF") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät
osiossa, Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia on
jättänyt SEC:lle tai AMF:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat
kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta
koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että todelliset tulokset
tai odotettu kehitys todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat
olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset Nokiaan
tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1982474

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.