Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

NOKIA: Nokian olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille saatu päätökseen

Nokia Oyj

Pörssitiedote
25.4.2014 klo 13.55

Nokia ilmoitti tänään saaneensa päätökseen olennaisilta osin koko
Devices&Services -liiketoimintansa myynnin Microsoftille.

Nokia kertoi yritysjärjestelystä, jossa yhtiö lisensoi myös patenttejaan
Microsoftille, ensimmäisen kerran 3.9.2013.

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti yritysjärjestelyyn liittyi mahdollisia
kauppahinnan oikaisuja. Oikaisu, joka perustui arvioon nettokäyttöpääoman ja
kassatulojen oikaisuista, oli hieman positiivinen Nokian eduksi, ja uskomme
tällä hetkellä kokonaiskauppahinnan olevan hieman korkeampi kuin aiemmin
julkistettu 5,44 miljardia euroa sen jälkeen, kun lopulliset oikaisut ovat
toteutettu vahvistetun, kauppahetken mukaisen taseen pohjalta.

Kuten tämän kaltaisissa laajoissa ja monitahoisissa yritysjärjestelyissä on
tavanomaista, Nokia ja Microsoft tekivät tiettyjä oikaisuja alun perin kaupan
myötä Microsoftille siirtyväksi suunniteltuja varoja koskien. Näihin
oikaisuihin kuuluivat Nokian Intian Chennaissa ja Korean tasavallan Masanissa
sijaitsevien tehtaiden jättäminen Microsoftille siirtyvien varojen
ulkopuolelle. Näillä oikaisuilla ei ole vaikutusta yritysjärjestelyn
olennaisiin ehtoihin, ja Nokialle maksetaan olennaisessa määrin korvaus
kaikista sille jäävistä vastuista.

Intiassa sijaitseva tehtaamme kuuluu Intian veroviranomaisten jäädyttämien
varojemme joukkoon. Nokian varojen jäädytys liittyy Intiassa käynnissä
olevaan verokiistaamme. Tästä johtuen tehdas jää Nokian omistukseen
yritysjärjestelyn toteuduttua. Nokia ja Microsoft ovat tehneet
palvelusopimuksen, jonka myötä Nokia valmistaisi matkapuhelimia
Microsoftille.

Koreassa Nokia ja Microsoft päättivät jättää Masanissa sijaitsevan tehtaan
yritysjärjestelyn ulkopuolelle. Nokia käynnistää nyt toimenpiteet tehtaan
sulkemiseksi. Tehdas työllistää noin 200 henkeä.

Chennain tehtaan työntekijöidemme kokeman epävarmuuden sekä Masanin tehtaan
suunnitellun sulkemisen vuoksi Nokia on laatinut tukiohjelman, joka sisältää
muun muassa taloudellista tukea tarjoten työntekijöidemme mahdollisuuden
etsiä uusia mahdollisuuksia Nokian ulkopuolelta vakaalta taloudelliselta
pohjalta. Yhtiö suunnittelee myös tuovansa Bridge-ohjelmansa elementtejä
Chennain ja Masanin tehtaille. Ohjelma on ollut tarjolla Nokian
työntekijöille muissa toimipisteissä, joihin yhtiön läpikäymät muutokset ovat
vaikuttaneet.

Yritysjärjestelyn toteutumisen yhteydessä Nokian liikkeeseenlaskemat ja
Microsoftin merkitsemät vaihtovelkakirjalainat lunastettiin ja kuitattiin
kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla.

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti seuraavat Nokian johtajat ovat jättäneet
paikkansa Nokian johtokunnassa ja siirtyneet Microsoftille kaupan
toteutumisen myötä: Stephen Elop, Jo Harlow, Juha Putkiranta, Timo Toikkanen
ja Chris Weber. Nokian 3.9.2013 julkistama väliaikainen hallintorakenne on
voimassa toistaiseksi.

Nokia suunnittelee kertovansa kaupan toteutumisesta yksityiskohtaisemmin
yhtiön vuoden 2014 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä
29.4.2014.

Nyt kun yritysjärjestely on saatu päätökseen, Nokia on järjestämässä
hallituksen kokousta alkuviikolle liittyen strategia-arviointiin, josta yhtiö
kertoi 3.9.2013.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) kauppahinnan oikaisuja
koskevat lausumat liittyen yritysjärjestelyyn, jossa Nokia myi olennaisilta
osin koko Devices&Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien
Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan
Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n ja Microsoft International Holdings B.V:n
väliseen, 2.9.2013 päivättyyn Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen; B)
tehtaisiin liittyvät oletukset; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka
liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; D) oletukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien
suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana
D&S-liiketoiminnan Myyntiä; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen
muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; F) odotukset ja
tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen
tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä
saatujen tuottojen käyttöön; ja G) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on
tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee
tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä
hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja
epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä
ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia
voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön
suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai
ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää
avaintyöntekijät palveluksessamme; 2) negatiivinen vaikutus johtuen
D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät
sisäiset uudelleenjärjestelymme; 3) häiriöt ja tyytymättömyys
työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 4)
D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset,
palkkiot, kulut ja maksut; 5) arvonalentuminen tai kulukirjaukset varoihin
tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S-liiketoiminnan Myynnistä;
6) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme
aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 7)
meitä vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai
täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan
Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä
tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja
meidän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisessa
katsauksessa esitetyt riskit (katsaus on saataville osoitteesta
www.nokia.fi/luvut). Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai
vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten
huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja
lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta,
paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Nokia on teknologiajohtaja, jolla on kolme vahvaa liiketoimintaa:
verkkoinfrastruktuurin edelläkävijä NSN, sijaintipalveluita tarjoava HERE ja
teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittynyt Advanced Technologies.
http://www.company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
http://company.nokia.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1780026

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.