Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

NOKIA: Nokian olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan suunniteltu myynti Microsoftille on saanut viranomaishyväksynnän Kiinasta

Nokia Oyj

Pörssitiedote
8.4. 2014 klo 9.58

Nokia kertoi tänään saaneensa Kiinan kauppaministeriön hyväksynnän
suunnitellulle yritysjärjestelylle, jossa Nokia myisi olennaisilta osin koko
Devices&Services -liiketoiminnan Microsoftille.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nokian ja Microsoftin välisen 3.9.2013
julkistetun yritysjärjestelyn saattaminen päätökseen edellyttää
viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista.
Nokia ja Microsoft ovat nyt saaneet Kiinan kauppaministeriön, Euroopan
komission, Yhdysvaltain oikeusministeriön ja lukuisten muiden
hallintoalueiden viranomaishyväksynnät. Nokia ja Microsoft arvioivat edelleen
yritysjärjestelyn toteutuvan huhtikuun 2014 aikana, kuten olemme 24.3.2014
tiedottaneet.

Viranomaisten hyväksymisprosessiin on sisältynyt Nokian
patenttilisensointikäytäntöjen huolellinen tarkastelu useiden
kilpailuviranomaisten toimesta ympäri maailmaa. Kyseisen prosessin yhteydessä
yksikään viranomainen ei ole kiistänyt Nokian noudattaneen
FRAND-sitoumuksiaan (lisensointi reiluin, kohtuullisin ja syrjimättömin
ehdoin) standardiessentiaalipatenttiensa osalta tai pyytänyt Nokiaa
muuttamaan lisensointiohjelmaansa tai -ehtojaan.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu
yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices&Services
-liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones
-yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n
ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn
Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen ("Sopimus"); B) D&S-liiketoiminnan
Myynnin toteutuminen; C) viranomaishyväksyntien saaminen D&S Liiketoiminnan
Myynnille ajallaan jos lainkaan; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka
liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; E) oletukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien
suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana
D&S-liiketoiminnan Myyntiä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen
muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; G) odotukset ja
tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen
tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä
saatujen tuottojen käyttöön; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa",
"odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on
tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee
tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä
hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja
epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä
ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia
voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S-liiketoiminnan
Myynti ajallaan tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai
viivästyksestä saada tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S-liiketoiminnan
Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen
toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2)
matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai
yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen
D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai sopimusehdoista, joihin olemme
sitoutuneet D&S-liiketoiminnan Myymiseksi; 3) negatiivinen vaikutus siitä,
että sitoutuessamme D&S-liiketoiminnan Myyntiin voimme sen seurauksena jäädä
mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai
kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices&Services
-liiketoimintaamme, ja mikäli D&S-liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä
voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices&Services -liiketoimintaa
tai saavuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4)
kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset
johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas
väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät
palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin
täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset
uudelleenjärjestelymme, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja
ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiössä vieden mahdollisesti heidän
huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys
työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin
suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta
liiketoiminnoissamme; 7) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen
aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai
kulukirjaukset varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat
D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme,
omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen
D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan
käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai
täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan
Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä
tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja
meidän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisessa
katsauksessa esitetyt riskit (katsaus on saataville osoitteesta
www.nokia.fi/luvut). Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai
vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten
huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja
lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta,
paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on
tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3
miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen
kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai
yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja
muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista.
Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.nokia.com/about-nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti:press.services@nokia.com

www.nokia.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1775375

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.