Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Nolato: Mycket starkt kvartal för samtliga affärsområden

I dagens delårsrapport för andra kvartalet 2018 redovisar Nolato en
fortsatt mycket stark utveckling.

· Omsättningen ökade till 2.302 mkr (1.675)
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 266 mkr (178)
· EBITA-marginalen uppgick till 11,6 procent (10,6)
· Resultat efter skatt var 204 mkr (131)
· Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,75 kr (4,98)
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 352 mkr (28)
· Fortsatt stark finansiell ställning

Justerat för valuta ökade koncernens omsättning med hela 34 procent.

Medical Solutions omsättning ökade till 562 mkr (498), vilket justerat
för valuta är en ökning med hela 10 procent. Rörelseresultatet
(EBITA) uppgick till 73 mkr (64) och EBITA-marginalen till 13,0
procent (12,9).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma
Packaging, men framförallt inom Medical Devices där upprampning av
nya kundprojekt har bidragit positivt, konstaterar Nolatos
koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning ökade till 1.186 mkr (692), justerat
för valuta var ökningen exceptionellt starka 66 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 140 mkr (73) och
EBITA-marginalen till mycket starka 11,8 procent (10,5).

- Mycket höga volymer har levererats under kvartalet för
produktområdet Vaporiser Heating Products (VHP), kommenterar Christer
Wahlquist. Det är framförallt Heating Devices som haft höga
lanseringsvolymer samt lageruppbyggnad hos kunden. Under andra halvan
av 2018 bedöms slutkundsefterfrågan stå för merparten av volymerna,
på en fortsatt hög nivå, men lägre än andra kvartalet som påverkats
positivt av både lanseringar och lageruppbyggnad. Volymerna till
mobiltelefoner har varit fortsatt relativt svaga under kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 554 mkr (489), justerat
för valuta ökade omsättningen med mycket starka 12 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 55 mkr (48) och EBITA-marginalen
uppgick till 9,9 procent (9,8).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga
produktområden, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar
Christer Wahlquist.

Affärsområde Integrated Solutions startar under andra halvåret
produktion i Suzhou för att kunna transferera delar av produktionen
från Beijing. Genom den nya etableringen breddas den geografiska
närvaron samtidigt som en ökad flexibilitet och diversifiering
erhålls.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet inkl.
engångsposter ökade till 352 mkr (28). Soliditeten uppgick till 43
procent (40) och den finansiella nettotillgången till 62 mkr (-639
nettoskuld).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn
Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
14.30 CET.

www.nolato.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/mycket-starkt-kvartal-for-samtliga-af...
http://mb.cision.com/Main/966/2578216/880752.pdf
http://mb.cision.com/Public/966/2578216/af1b0c51a6c3f041.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.