Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Nolato: Stark utveckling för Nolato Medical och förslag på höjd utdelning

I dagens bokslutskommuniké för 2016 redovisar Nolato en stark
utveckling för Nolato Medical, med valutajusterad organisk tillväxt
på 11 procent och en hög rörelsemarginal om 13,1 procent.

· Omsättningen uppgick till 4.447 mkr (4.726)
· Rörelseresultatet (EBITA) var 457 mkr (570)
· Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,3 procent (12,1)
· Resultat per aktie uppgick till 12,77 kr (15,97)
· Soliditeten var 47 procent (54) och den finansiella nettoskulden
408 mkr (+122, nettotillgång)

· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 10,50 kr (10,00)
per aktie

Nolato Medicals omsättning ökade till 1.645 mkr (1.464).
Rörelseresultatet EBITA ökade till 216 mkr (191) och EBITA-marginalen
uppgick till 13,1 procent (13,0).

- Volymerna har ökat inom affärsområdets båda sektorer och flertalet
kundsegment har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och
koncernchef Christer Wahlquist. Året har präglats av hög
projektaktivitet och god projektbeläggning.

Nolato Telecoms omsättning uppgick till 1.402 mkr (2.017).
Rörelseresultatet EBITA uppgick till 131 mkr (272) och
EBITA-marginalen till 9,3 procent (13,5).

- Under 2015 var volymerna mycket starka till följd av
konsumentmarknadens mycket höga efterfrågan på kundernas
telefonmodeller, påpekar Christer Wahlquist. Under 2016 har
produktväxlingar skett enligt plan. Verksamheten inom EMC-området har
fortsatt att utvecklas positivt. Det gäller även affärsområdets
satsning på segment vid sidan om mobiltelefoner.

Nolato Industrials omsättning ökade till 1.409 mkr (1.251).
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 134 mkr (132), med en
EBITA-marginal om 9,5 procent (10,6).

- Volymerna inom framförallt fordons- och hygiensegmenten har
utvecklats positivt, säger Christer Wahlquist. Fortsatta
tekniksatsningar och ökade marknadsandelar har givit positiv effekt,
medan bl.a. höga kostnader i samband med uppstarter av nya projekt
har påverkat marginalen negativt.

I oktober 2016 förvärvades det schweiziska bolaget Treff AG. Bolaget,
som namnändrats till Nolato Treff, har en omsättning på drygt 450
mkr, varav en tredjedel redovisas inom Nolato Medical och två
tredjedelar inom Nolato Industrial. Förvärvet, som konsoliderats från
3 oktober, har utvecklats väl och integrationsarbetet pågår.

Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 47
procent (54) och en finansiell nettoskuld om 408 mkr (+122,
nettotillgång). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till
10,50 kr (10,00) per aktie.

Årsstämman hålls den 26 april kl 16.00 i Grevie.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda
industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där
Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnas genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 februari 2017 kl 14.30.

www.nolato.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/stark-utveckling-for-nolato-medical-o...
http://mb.cision.com/Main/966/2183233/625515.pdf
http://mb.cision.com/Public/966/2183233/a7bfe00d09511b4c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.