Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

NONG: SpareBank 1 Nord-Norge : Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte

Foreslått utbyttebeløp: 5,50 kroner

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 26. mars 2020

Ex-dato: 27. mars 2020

Eierregisterdato: 30. mars 2020

Betalingsdato: 16. april 2020

Vedtaksdato: 26. mars 2020

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495385

Författare OSE News