Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Nord Insuretech Group AB har inngått avtal med YOUPLUS Livsforsikring

Nord kan meddela att vi har ingått avtal med YOUPLUS Livsforsikring (UPLUS.no). Genom samarbetet med YOUPLUS stärker Nord sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda livförsäkringsprodukter till våra distributionspartners.

"Jag är mycket nöjd med att ha ingått detta avtal med YOUPLUS", säger Børge Leknes, VD för Nord Insuretech Group AB. "Förutom att säkra ytterligare intäktsrader, kommer vi att kunna leverera efterfrågade försäkringsprodukter på marknaden direkt och till våra partners genom detta avtal och därmed bli en ännu mer relevant aktör", avslutar han.

YOUPLUS ägs av en stor schweizisk aktör, Swiss InsurEvolution Partners, ett nätverk av försäkringsbolag etablerat 2012, med syfte att skapa en gemensam plattform för utveckling av innovativa idéer och lösningar. Bolaget består av personer med lång karriär och djup kunskap om försäkringsbranschen. De verkar i stora delar av Europa, och går nu in på den nordiska marknaden. YOUPLUS Livsforsikring NUF är den nordiska filialen av YOUPLUS Assurance AG, som ägs av schweiziska InsurEvolution Partners.

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl 10.34 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Författare Cision