Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 109 uutta turbowarranttisarjaa 17.12.2015 (sarja 2015:25 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 109 uutta turbowarranttisarjaa 17.12.2015.
Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n
(MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat
Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT),
Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja.
Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin
erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo
käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB
(publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka
muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit.
Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa
ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil |
|-etuus |Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n |
| |(NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), |
| |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), |
| |Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT |
| |Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostoturbowarrantti:(Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
| |Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x |
| |KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena|
| |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin |
| |Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos |
| |kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |100 000 - 500 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq OMX Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan |
| |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
| |jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on |
| |korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on |
| |pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos |
| |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. |
| |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) |
| |senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta |
| |ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä |
| |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. |
| |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää |
| |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on |
| |keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin |
| |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa |
| |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen |
| |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden |
| |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä |
| |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia |
| |markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa|
|turbowarrantin |Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|kohteesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nesteoil.com,|
| |www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, |
| |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, |
| |www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yit.com ja |
| |www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään |
| |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde |
| |-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin Turbowarrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
kaupankäynti ISIN-koodi ISIN-koodi
-tunnus

TDAX6C8400NDS FI4000181086 DAX DE0008469008
TDAX6C8600NDS FI4000181094 DAX DE0008469008
TDAX6C8800NDS FI4000181102 DAX DE0008469008
TDAX6C9000NDS FI4000181110 DAX DE0008469008
TDAX6C9200NDS FI4000181128 DAX DE0008469008
TDAX6C9400NDS FI4000181136 DAX DE0008469008
TDAX6C9600NDS FI4000181144 DAX DE0008469008
TDAX6C9800NDS FI4000181151 DAX DE0008469008
TDAX6C10000NDS FI4000181169 DAX DE0008469008
TDAX6C10200NDS FI4000181177 DAX DE0008469008
TDAX6O10600NDS FI4000181185 DAX DE0008469008
TDAX6O10800NDS FI4000181193 DAX DE0008469008
TDAX6O11000NDS FI4000181201 DAX DE0008469008
TDAX6O11200NDS FI4000181219 DAX DE0008469008
TDAX6O11400NDS FI4000181227 DAX DE0008469008
TDAX6O11600NDS FI4000181235 DAX DE0008469008
TDAX6O11800NDS FI4000181243 DAX DE0008469008
TDAX6O12000NDS FI4000181250 DAX DE0008469008
TDAX6O12200NDS FI4000181268 DAX DE0008469008
TFUM6C 10NDS FI4000181276 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6C 11NDS FI4000181284 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6C 12NDS FI4000181292 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6C 13NDS FI4000181300 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6O 14NDS FI4000181318 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6O 15NDS FI4000181326 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6O 16NDS FI4000181334 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6O 17NDS FI4000181342 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6C 17NDS FI4000181359 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6C 18NDS FI4000181367 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6C 19NDS FI4000181375 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6C 20NDS FI4000181383 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 22NDS FI4000181391 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 23NDS FI4000181409 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6O 24NDS FI4000181417 Metso Oyj FI0009007835
TNES6C 20NDS FI4000181425 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 28NDS FI4000181433 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 30NDS FI4000181441 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6C 5NDS FI4000181458 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 51NDS FI4000181466 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 52NDS FI4000181474 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 53NDS FI4000181482 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 54NDS FI4000181490 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 55NDS FI4000181508 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 56NDS FI4000181516 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 57NDS FI4000181524 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 58NDS FI4000181532 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 59NDS FI4000181540 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 6NDS FI4000181557 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 61NDS FI4000181565 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6C 62NDS FI4000181573 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 64NDS FI4000181581 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 65NDS FI4000181599 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 66NDS FI4000181607 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 67NDS FI4000181615 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 68NDS FI4000181623 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 69NDS FI4000181631 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 7NDS FI4000181649 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 71NDS FI4000181656 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 72NDS FI4000181664 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 73NDS FI4000181672 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 74NDS FI4000181680 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6O 75NDS FI4000181698 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6C 26NDS FI4000181706 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6C 28NDS FI4000181714 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6C 30NDS FI4000181722 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 34NDS FI4000181730 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 36NDS FI4000181748 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6O 38NDS FI4000181755 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE6C 3NDS FI4000181763 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 36NDS FI4000181771 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 38NDS FI4000181789 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 4NDS FI4000181797 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6O 42NDS FI4000181805 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6C 40NDS FI4000181813 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6C 42NDS FI4000181821 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 48NDS FI4000181839 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 50NDS FI4000181847 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6O 52NDS FI4000181854 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6C 65NDS FI4000181862 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6C 7NDS FI4000181870 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6C 75NDS FI4000181888 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6C 8NDS FI4000181896 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O 9NDS FI4000181904 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O 95NDS FI4000181912 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O 10NDS FI4000181920 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6O 105NDS FI4000181938 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM6C 13NDS FI4000181946 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6C 14NDS FI4000181953 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6C 15NDS FI4000181961 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6C 16NDS FI4000181979 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6O 18NDS FI4000181987 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6O 19NDS FI4000181995 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6O 20NDS FI4000182001 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL6C 7NDS FI4000182019 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6C 75NDS FI4000182027 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6C 8NDS FI4000182035 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6C 85NDS FI4000182043 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6O 95NDS1 FI4000182050 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6O 105NDS FI4000182068 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6O 11NDS FI4000182076 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6B 36NDS FI4000182084 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 42NDS FI4000182092 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6N 44NDS FI4000182100 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6B 38NDS FI4000182118 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6B 42NDS FI4000182126 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6B 46NDS FI4000182134 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6N 56NDS FI4000182142 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6N 6NDS FI4000182159 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6N 64NDS FI4000182167 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo Lunas Raja C/P Kerroin Liikkeeseen Erääntymis
warrantin -tus taso * laskupäivä -päivä
kaupankäynti hinta
-tunnus

TDAX6C8400NDS 8400 8400 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C8600NDS 8600 8600 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C8800NDS 8800 8800 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C9000NDS 9000 9000 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C9200NDS 9200 9200 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C9400NDS 9400 9400 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C9600NDS 9600 9600 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C9800NDS 9800 9800 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C10000NDS 10000 10000 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6C10200NDS 10200 10200 C 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O10600NDS 10600 10600 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O10800NDS 10800 10800 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O11000NDS 11000 11000 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O11200NDS 11200 11200 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O11400NDS 11400 11400 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O11600NDS 11600 11600 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O11800NDS 11800 11800 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O12000NDS 12000 12000 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TDAX6O12200NDS 12200 12200 P 1/150 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6C 10NDS 10,00 10,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6C 11NDS 11,00 11,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6C 12NDS 12,00 12,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6C 13NDS 13,00 13,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6O 14NDS 14,00 14,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6O 15NDS 15,00 15,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6O 16NDS 16,00 16,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TFUM6O 17NDS 17,00 17,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6C 17NDS 17,00 17,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6C 18NDS 18,00 18,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6C 19NDS 19,00 19,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6C 20NDS 20,00 20,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6O 22NDS 22,00 22,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6O 23NDS 23,00 23,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TMEO6O 24NDS 24,00 24,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNES6C 20NDS 20,00 20,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TNES6O 28NDS 28,00 28,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TNES6O 30NDS 30,00 30,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 5NDS 5,00 5,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 51NDS 5,10 5,10 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 52NDS 5,20 5,20 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 53NDS 5,30 5,30 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 54NDS 5,40 5,40 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 55NDS 5,50 5,50 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 56NDS 5,60 5,60 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 57NDS 5,70 5,70 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 58NDS 5,80 5,80 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 59NDS 5,90 5,90 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 6NDS 6,00 6,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 61NDS 6,10 6,10 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6C 62NDS 6,20 6,20 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 64NDS 6,40 6,40 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 65NDS 6,50 6,50 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 66NDS 6,60 6,60 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 67NDS 6,70 6,70 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 68NDS 6,80 6,80 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 69NDS 6,90 6,90 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 7NDS 7,00 7,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 71NDS 7,10 7,10 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 72NDS 7,20 7,20 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 73NDS 7,30 7,30 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 74NDS 7,40 7,40 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNOK6O 75NDS 7,50 7,50 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6C 26NDS 26,00 26,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6C 28NDS 28,00 28,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6C 30NDS 30,00 30,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6O 34NDS 34,00 34,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6O 36NDS 36,00 36,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TNRE6O 38NDS 38,00 38,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TOTE6C 3NDS 3,00 3,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TOTE6O 36NDS 3,60 3,60 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TOTE6O 38NDS 3,80 3,80 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TOTE6O 4NDS 4,00 4,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TOTE6O 42NDS 4,20 4,20 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TSAM6C 40NDS 40,00 40,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TSAM6C 42NDS 42,00 42,00 C 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TSAM6O 48NDS 48,00 48,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TSAM6O 50NDS 50,00 50,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TSAM6O 52NDS 52,00 52,00 P 1/5 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6C 65NDS 6,50 6,50 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6C 7NDS 7,00 7,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6C 75NDS 7,50 7,50 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6C 8NDS 8,00 8,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6O 9NDS 9,00 9,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6O 95NDS 9,50 9,50 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6O 10NDS 10,00 10,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TSTE6O 105NDS 10,50 10,50 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6C 13NDS 13,00 13,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6C 14NDS 14,00 14,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6C 15NDS 15,00 15,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6C 16NDS 16,00 16,00 C 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6O 18NDS 18,00 18,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6O 19NDS 19,00 19,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TUPM6O 20NDS 20,00 20,00 P 1 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6C 7NDS 7,00 7,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6C 75NDS 7,50 7,50 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6C 8NDS 8,00 8,00 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6C 85NDS 8,50 8,50 C 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6O 95NDS1 9,50 9,50 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6O 105NDS 10,50 10,50 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TVAL6O 11NDS 11,00 11,00 P 1/2 2015-12-17 2016-03-18
TWRT6B 36NDS 36,00 36,00 C 1/5 2015-12-17 2016-02-19
TWRT6N 42NDS 42,00 42,00 P 1/5 2015-12-17 2016-02-19
TWRT6N 44NDS 44,00 44,00 P 1/5 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6B 38NDS 3,80 3,80 C 1/2 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6B 42NDS 4,20 4,20 C 1/2 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6B 46NDS 4,60 4,60 C 1/2 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6N 56NDS 5,60 5,60 P 1/2 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6N 6NDS 6,00 6,00 P 1/2 2015-12-17 2016-02-19
TYTY6N 64NDS 6,40 6,40 P 1/2 2015-12-17 2016-02-19

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 16.12.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=334705...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.