Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 45 uutta turbowarranttisarjaa 06.04.2016 (sarja 2016:6 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 45 uutta turbowarranttisarjaa 06.04.2016.
Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil
Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso
Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT
Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on
käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään
mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB
(publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka
muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:
http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä
esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa
ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia |
|-etuus |Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n |
| |(STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), |
| |YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x Kerroin |
|määrä |Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x|
| |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,|
| | käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen |
| |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli |
| |Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
| |tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos|
| | kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |100 000 - 500 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq OMX Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan |
| |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
| | jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen |
| |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus |
| |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos |
| |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
| |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi |
| |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
| |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus |
| |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien |
| |arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta |
| |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde |
| |-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa |
| |oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
| |teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen |
| |katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta |
| |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on |
|turbowarrantin |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|kohteesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuilta www.fortum.com, |
| | (http://connect.ne.cision.com)www.nesteoil.com, |
| |www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, |
| |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja |
| |www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään |
| |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde |
| |-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin Turbowarrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
kaupankäynti ISIN-koodi ISIN-koodi
-tunnus

TDAX6R10100NDS FI4000197496 DAX DE0008469008
TDAX6R10000NDS1 FI4000193511 DAX DE0008469008
TDAX6F9800NDS FI4000193537 DAX DE0008469008
TDAX6F9700NDS FI4000193545 DAX DE0008469008
TMEO6R 24NDS FI4000193552 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6R 23NDS FI4000193560 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6R 22NDS FI4000193578 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 20NDS FI4000193586 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 19NDS FI4000193594 Metso Oyj FI0009007835
TMEO6F 18NDS FI4000193602 Metso Oyj FI0009007835
TNES6R 34NDS FI4000193610 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6R 32NDS FI4000193628 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6R 30NDS FI4000193636 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 28NDS FI4000193644 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 26NDS FI4000193651 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6F 24NDS FI4000193669 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6R 55NDS1 FI4000193677 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 54NDS FI4000193685 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 53NDS FI4000193693 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 52NDS FI4000193701 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 49NDS FI4000193719 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 47NDS FI4000193727 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE6R 34NDS FI4000193735 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 28NDS FI4000193743 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 26NDS FI4000193750 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE6P 8NDS1 FI4000193768 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6D 75NDS FI4000193776 Stora Enso Oyj FI0009005961
TVAL6R 11NDS FI4000193784 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6R 105NDS FI4000193792 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6R 10NDS FI4000193800 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 9NDS FI4000193818 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 85NDS FI4000193826 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL6F 8NDS FI4000193834 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT6R 44NDS FI4000193842 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6R 42NDS FI4000193859 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6R 40NDS FI4000193867 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 38NDS FI4000193982 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 36NDS FI4000193990 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT6F 34NDS FI4000194006 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY6R 62NDS FI4000194014 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6R 58NDS FI4000194022 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6R 54NDS FI4000194030 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 46NDS FI4000194048 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 42NDS FI4000194055 YIT Oyj FI0009800643
TYTY6F 38NDS FI4000194063 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo Lunas Raja C/P Kerroin Liikkeeseen Erääntymis
warrantin -tus taso * laskupäivä -päivä
kaupankäynti hinta
-tunnus

TDAX6R10100NDS 10100 10100 P 1/150 2016-04-06 2016-06-17
TDAX6R10000NDS1 10000 10000 P 1/150 2016-04-06 2016-06-17
TDAX6F9800NDS 9800 9800 C 1/150 2016-04-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.