Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Nordea: Nordea säljer sin ägarandel i Luminor till Blackstone

Som ett led i Nordeas strategi att fokusera sin verksamhet till de
nordiska hemmamarknaderna, har Nordea tillsammans med DNB tecknat
avtal om att gemensamt sälja 60 procent av Luminor till ett
konsortium som leds av riskkapitalfonder förvaltade av Blackstone
("Blackstone"). Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en
ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt
representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har
dessutom tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande
ägarandel på 20 procent, på kort till medellång sikt.

Nordeas beslut att sälja aktieinnehavet i Luminor är ett led i bankens
övergripande ambition att förenkla och fokusera sin verksamhet till
de nordiska marknaderna och bli en ännu bättre bank för sina kunder.
Detta är i linje med andra transaktioner som Nordea har genomfört
nyligen, till exempel förvärvet av Gjensidige Bank i Norge, som
väntas vara slutfört under första kvartalet 2019.

- Försäljningen är ett naturligt nästa steg efter bildandet av Luminor
2017, där Nordea och DNB skapade den tredje största banken i regionen
- en stark och självständig bank. I och med den här affären kan vi
ytterligare skärpa vårt fokus på och samla våra satsningar till de
nordiska hemmamarknaderna. Den gör också att vi kan återinvestera
kapital på dessa marknader under de kommande åren, säger Topi Manner,
chef för Personal Banking i Nordea.

Blackstone är ett av världens ledande investmentbolag, med cirka 440
md dollar i förvaltat kapital, investerat i olika tillgångsslag
världen över.

Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från
berörda myndigheter och förväntas vara slutförd under första halvåret
2019.

Den avtalade köpeskillingen för den första delen av transaktionen, där
Nordea säljer en aktiepost på cirka 36 procent, uppgår till 0,6 md
euro. Det ger Luminor, som på en normaliserad basis har en avkastning
som ligger i ett ensiffrigt mittenspann, en värdering på cirka 1,7 md
euro, vilket motsvarar ett P/BV-tal på 1,0x. Den framtida
försäljningen av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent kommer
att genomföras till en fast värdering motsvarande ett P/BV-tal på
0,9x. Totalt sett motsvarar försäljningen av Nordeas ägarandel i
Luminor ett uppskattat P/BV-tal på 0,97x, exklusive
transaktionskostnader och andra redovisningseffekter för Nordeas del.
Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea fortsätta att erbjuda Luminor
finansiering på medellång sikt, liksom operationella tjänster och
IT-tjänster under en övergångsperiod fram till 2020.

Med hänsyn till regler för beräkning av kapitalkrav förväntas den
första aktieförsäljningen få en positiv effekt (pro forma[1]) på
Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 20 punkter när
transaktionen har slutförts. Efter försäljningen av Nordeas totala
ägarandel i Luminor, och då Luminor har återbetalat finansieringen
som tillhandahållits av Nordea, väntas den positiva effekten (pro
forma) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka 45 punkter.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel 073 350 55 99

[1] Baserat på aktuell prognos för kärnprimärkapitalrelationen för
fjärde kvartalet 2018, inklusive tillståndet från ECB om fortsatt
användning av befintliga interna modeller (enligt pressmeddelande 17
augusti 2018) och pro forma för förvärvet av Gjensidige Bank (enligt
pressmeddelande 2 juli 2018).

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=515846...
http://mb.cision.com/Main/434/2617223/908413.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.