Du är här

2018-09-05

Nordea: Nordeas konjunkturrapport: Höstvindar

Konjunkturtoppen är passerad och tillväxten dämpas, samtidigt som
arbetsmarknaden förblir stark. Sverige har goda ekonomiska
förutsättningar att möta avmattningen. Det framgår av Nordeas
konjunkturrapport Economic Outlook.

- Exporten har hittills i år varit en besvikelse och ledande
indikatorer talar för att resten av året inte blir bättre.
Handelskonflikt, högre energipriser och något högre räntor dämpar
global tillväxt som stannar runt 3,5 procent under prognosperioden
säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Inhemsk ekonomi har redan bromsat in, konstaterar Annika Winsth.
- En lugnare utveckling av investeringar och offentlig konsumtion
ligger bakom. Hushållen håller än så länge uppe efterfrågan, men är
räntekänsliga och påverkas av den osäkerhet som utvecklingen på
bostadsmarknaden utgör.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om trycket lättat något, inte
minst inom byggsektorn. Löneökningarna är trots det förvånansvärt
stabila. Tyska löner ökar emellertid och det kan så småningom få
visst avtryck i svenska löner. Nästa avtalsrunda är dock först 2020
och det lär därmed inte ge stöd till inflationen och Riksbankens
agerande i närtid.

- Riksbankens räntemöten blir svårbedömda i höst då direktionen är
splittrad. I ena vågskålen ligger en alltför låg underliggande
inflation, i den andra en krona som nu börjar bli så svag att den
oroar Riksbanken. Nordeas bedömning är att det dröjer ända till
slutet av 2019 innan första räntehöjningen. Konjunkturtoppen är då
passerad och det finns inte utrymme för mer än tre höjningar, till en
reporänta på 0,25 procent. I den miljön förblir kronan svag, säger
Annika Winsth.

Risken finns att det tar tid att bilda regering i höst och att det
blir svårt att genomföra reformer för att förbättra svensk
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Det är olyckligt, men är
inget som oroar finansmarknaderna i närtid. En svag regering väcker
dock frågor om finanspolitikens förmåga att ta ett större ansvar vid
en avmattning, då utrymmet för penningpolitiken är begränsat.

+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|Sverige, nyckeltal |2017|2018P|2019P|2020P|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|BNP, % |2,3%| 2,7%| 2,0%| 2,0%|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|BNP, kalenderkorrigerad, % |2,5%| 2,8%| 2,1%| 1,8%|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|Arbetslöshet, % |6,7%| 6,3%| 6,3%| 6,4%|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % |2,0%| 2,2%| 2,0%| 1,5%|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+
|Offentligt finansiellt sparande, % av BNP|1,3%| 0,6%| 0,3%| 0,3%|
+-----------------------------------------+----+-----+-----+-----+

Läs hela rapporten här. (https://ndea.mk/press-eo201803se)
För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/nordeas-konjunkturrapport--hostvindar...
http://mb.cision.com/Main/434/2608728/903188.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.