Du är här

2017-09-06

Nordea: Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) inleder en flytt av moderbolagets säte till Finland

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) inleder en flytt av moderbolagets
säte till Finland - verksamheten förblir oförändrad på alla nordiska
hemmamarknader

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank
AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till
Finland. All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir
oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i
vår dagliga verksamhet. Vi räknar med att endast ett begränsat antal
medarbetare påverkas av flytten, och Nordea fortsätter att vara en
stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader.

Nordeas unika nordiska och internationella struktur innebär att det
befintliga nationella regelverket inte varit helt ändamålsenligt för
bankens verksamhetsmodell och senaste strategiska utveckling. Med
moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion omfattas
Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en
konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar.

- Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till
Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys
av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla
sig till. Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det
gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska
banker. De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som
EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders,
aktieägares och medarbetares intressen, säger Björn Wahlroos,
styrelseordförande i Nordea Bank AB (publ).

- Vi fortsätter att skapa värde för alla kunder, eftersom vi tänker
hålla fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har idag. Vi
håller helhjärtat fast vid vårt engagemang på alla våra nordiska
hemmamarknader, och ser fram emot att fortsätta ta fram starka
produkter och lösningar för våra kunder och bidra till samhället och
ekonomin i Norden, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för
Nordea Bank AB (publ).

Resolutionsavgifterna och avgifterna till insättningsgarantin för 2018
väntas öka med 60-200 mn euro jämfört med 2017. 2019 väntas
avgifterna vara 60-150 mn euro högre än under 2017. Det slutliga
utfallet beror bland annat på exakt när flytten sker. Nordea räknar
med att nuvärdet av resolutionsavgifterna, insättningsgarantierna och
andra övergångsregler blir positivt med omkring 1 000-1 100 mn euro.

På kapitalsidan skiljer sig regelverken åt i nuläget, men det är för
tidigt att säga hur de samlade kapitalkraven för Nordeakoncernen
påverkas av flytten av moderbolagets säte.

Nordea avser att hålla fast vid sin kapital- och utdelningspolicy.

Nordeas fokus på att bibehålla sin affärsmodell och kreditbetyget AA
påverkas inte.

Nordeaaktien kommer att handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors
och Köpenhamn precis som idag.

Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte i form av en
omvänd gränsöverskridande fusion, i vilken Nordea Bank AB (publ)
införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag. Planen är att genomföra
fusionen under andra halvåret 2018. Den förutsätter bland annat
godkännande av berörda tillsynsmyndigheter och av aktieägarna vid en
bolagsstämma.

Med anledning av detta beslut anordnar Nordea en kort pressbriefing
per telefon idag, onsdagen den 6 september 2017, kl 17.00-17.30 CET.
Deltagare ringer + 46 200 125 783. Mötes-ID: 83570624. En
presskonferens hålls den 7 september kl 08.00 CET/09.00 EET i
Helsingfors, vid Nordea Campus, Aleksis Kivis gata 7. Registreringen
inleds kl 07.30 CET/08.30 EET. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort
uppvisas.

För att delta i presskonferensen, vänligen kontakta:
kati.tommiska@nordea.com.

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/2bxm7j3o
Konferenssamtal:
Deltagare ringer:
Bekräftelsekod: 5199007
Storbritannien: +44 (0) 20 3427 1903
Sverige: +46 (0)8 5065 3936
Danmark: +4532 71 16 59
Finland: +358 (0)9 6937 9590
Norge: +472350 0486

Nordea bjuder även in analytiker och investerare till ett frukostmöte
i London den 7 september.

Tid: 09.00 CET/08.00 GMT
Plats: London Hilton on Park Lane, 22 Park Lane, London W1K 1BE ,
Argyll Suite.

Heikki Ilkka, Group CFO, och Rodney Alfvén, chef för Investor
Relations, deltar. Frukostmötet, inklusive frågestund, väntas vara
cirka en timme.

För att delta, kontakta Carolina Brikho via e-post
carolina.brikho@nordea.com

Telefonnummer (välj önskat alternativ): +44 (0) 20 3427 1913 eller +46
(0)8 5065 3937 eller +1646 254 3365 eller +4532 71 16 58 eller
+358(0)9 6937 9543, bekräftelsekod 7667705, senast kl 08.50 CET/07.50
GMT.

Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut på
www.nordea.com. Det går att höra en uppspelning t o m den 14
september på tel +44 (0) 20 7660 0134 eller +46 (0)8 5199 3077, kod
7667705.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141
67 12

Denna information är sådan information som Nordea Bank AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl 16:50 CET den 6 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/styrelsen-for-nordea-bank-ab--publ--i...
http://mb.cision.com/Main/434/2341476/719074.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.