Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Nordea: Valgkomiteens innstillinger til Nordeas generalforsamling 2020

Nordea Bank Abp - Børsmelding - Annen informasjon offentliggjort etter
børsens regler

Valgkomiteen i Nordea Bank Abp offentliggjorde i dag sine
innstillinger til Nordeas generalforsamling onsdag 25. mars 2020.
Styret i Nordea Bank Abp vil inkludere innstillingene i innkallingen
til generalforsamlingen som skal publiseres senere i februar 2020.

Valg av styremedlemmer og styreleder

Valgkomiteen foreslår, for perioden frem til avslutningen av neste
ordinære generalforsamling,

· at antallet styremedlemmer som skal velges av generalforsamlingen,
er 10

· gjenvalg av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen,
Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra
van Hoeken og John Maltby som styremedlemmer

· valg av Jonas Synnergren som nytt styremedlem
· gjenvalg av Torbjörn Magnusson som styreleder
Maria Varsellona er ikke tilgjengelig for gjenvalg.

Jonas Synnergren foreslås som nytt styremedlem

Jonas Synnergren, Master of Science (økonomi), født i 1977, svensk
statsborger, er partner i Cevian Capital AB og har vært leder av
Cevian Capitals svenske kontor siden 2012. Han har jobbet 19 år med
blant annet konsulentvirksomhet innen finans og kapitalforvaltning.
Jonas Synnergren er styremedlem i Veoneer Inc og har tidligere vært
styremedlem i Tieto Corporation (2012-2019). Han er uavhengig av
Nordea Bank Abp og dets større aksjeeiere, i samsvar med finsk lov om
eierstyring og selskapsledelse. Jonas Synnergren eier for tiden ingen
aksjer i Nordea Bank Abp.

Alle de foreslåtte kandidatene har samtykket i å stille til valg som
styremedlemmer i Nordea Bank Abp, og Torbjörn Magnusson har samtykket
i å stille til valg som styreleder.

Den nye kandidaten er godkjent av relevante myndigheter.

I tillegg til de ovennevnte foreslåtte kandidatene har styret i Nordea
Bank Abp tre ordinære styremedlemmer og ett varamedlem som utnevnes
av Nordeas medarbeidere. Fra og med avslutningen av Nordea Bank Abps
generalforsamling 25. mars 2020 og til avslutningen av neste ordinære
generalforsamling er Gerhard Olsson, Kari Ahola og Dorrit Groth
Brandt utnevnt til ordinære styremedlemmer og Hans Christian Riise
til varamedlem til styret av medarbeiderne.

Det er valgkomiteens og Nordea Bank Abps felles vurdering at styret og
styremedlemmene som foreslås, er egnet for oppdraget, både samlet og
individuelt, og at Torbjörn Magnusson er egnet for rollen som
styreleder.

Opplysninger om de nåværende styremedlemmene finnes på
www.nordea.com/no/om-nordea/eierstyring-og-selskapsledelse/styret/member....
CV-en til det foreslåtte nye styremedlemmet vil være tilgjengelig på
www.nordea.com/no/om-nordea/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsam...

Uavhengighet i overensstemmelse med finsk lov om eierstyring og
selskapsledelse

Alle de foreslåtte styremedlemmene som skal velges av
generalforsamlingen, er, i samsvar med finsk lov om eierstyring og
selskapsledelse, uavhengige av selskapets større aksjeeiere. Unntaket
er Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i Sampo plc og
konsernsjef i Sampo Group, ettersom Sampo plc er en større aksjeeier
i Nordea Bank Abp. I tillegg regnes alle de foreslåtte
styremedlemmene som skal velges av generalforsamlingen, som
uavhengige av selskapet, inkludert Sarah Russell som, hvis hun blir
gjenvalgt av generalforsamlingen, har vært styremedlem i selskapet og
dets juridiske forgjengere i 10 sammenhengende år. Etter en samlet
vurdering er konklusjonen at den lange tjenestetiden ikke svekker
uavhengigheten hennes, og det er heller ikke identifisert andre
faktorer eller forhold som kan svekke uavhengigheten hennes.

De ordinære styremedlemmene og varamedlemmet til styret som utnevnes
av medarbeiderne, er ansatt i Nordea-konsernet og er derfor ikke
uavhengige av selskapet.

Godtgjørelser til styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at følgende årlige
godtgjørelse betales til styremedlemmer som velges av
generalforsamlingen:

Rolle Foreslått for 2020 (EUR) 2019 (EUR) Økning (%)
Styreleder 300 000 300 000 0
Nestleder 145 000 145 000 0
Andre styremedlemmer 95 000 95 000 0

Valgkomiteen foreslår også følgende ytterligere årlige godtgjørelse
for ledere og medlemmer av komiteer:

Rolle Foreslått for 2020 (EUR) 2019 (EUR) Økning (%)
Leder av styrets 42 000 42 000 0
godtgjørelseskomite
Medlemmer av styrets 26 000 26 000 0
godtgjørelseskomite
Ledere av alle andre 60 000 60 000 0
komiteer
Medlemmer av alle 30 000 30 000 0
andre komiteer

Det betales ingen godtgjørelse til styremedlemmer som er ansatt i
Nordea-konsernet.

I tillegg foreslås det at selskapet vil dekke eller refundere alle
styremedlemmenes kostnader og utgifter knyttet til eller som oppstår
som følge av vervet som styremedlem.

Revidert charter for valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at det reviderte
charteret for valgkomiteen godkjennes i samsvar med det vedlagte
forslaget.

Endringene foreslås for å avklare og innlemme lovbestemte krav i
charteret for valgkomiteen, for eksempel evaluering av
etterfølgelsesplanen for styret og utvelgelseskriteriene og
-prosessen for høyere ledelse, gjennomgang av godtgjørelsespolicyen
for styringsorganer hva gjelder godtgjørelsen til styremedlemmene og
for å ta hensyn til Nordeas policy for mangfold og målet med
policyen. Videre er det gjennomført enkelte tekniske revideringer, og
prosessen for å fastsette utnevnelsesretten til de største
aksjeeierne er blitt avklart.

Sammensetningen av valgkomiteen

Medlemmene av valgkomiteen som ble utnevnt i 2019, er Kari Stadigh,
utnevnt av Sampo plc, Lars Ingemann Nielsen, Executive Vice President
og CFO i Nordea-fonden, Mikael Wiberg, porteføljeforvalter i Alecta,
Christer Gardell, Managing Partner og en av grunnleggerne i Cevian
Capital AB og Torbjörn Magnusson, styreleder i Nordea Bank Abp.

For mer informasjon om Nordeas valgkomité:
Kari Stadigh, +41 78 404 2786

For annen informasjon knyttet til Nordea:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av
kontaktpersonen over kl. 16.30 CET 7. februar 2020.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for
kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle
løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største
finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11
millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq
Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/nordea/r/valgkomiteens-innstillinger-til-nord...
https://mb.cision.com/Main/434/3030591/1190300.pdf
https://mb.cision.com/Public/434/3030591/ac59fd7bfca61dee.pdf

Författare Cision News