Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

NORDEN: Årsrapport 2019 og forventninger 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 8 - 4. MARTS 2020

Rapporten på engelsk er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Årsrapport 2019 og forventninger 2020
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2019. Årsrapporten, der kun
udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter.

Resultater

Justeret resultat (?periodens resultat? justeret for ?Salgsavancer og ?
tab, skibe m.v..?) 2019: USD 23 mio. (2018: USD 20 mio.).

Dry Operator: USD 8 mio. (USD 30 mio.)
Dry Owner: USD 2 mio. (USD 18 mio.)
Tank: USD 13 mio. (USD -28 mio.)

EBIT 2019: USD 57 mio. (USD 39 mio.)

Dry Operator: Efter ud­fordringer midt på året navigerede Dry Operator med
stor succes i et marked i stærk tilbagegang i fjerde kvartal

Dry Owner: Fokus på at reducere fremtidig ekspon­ering gennem salg af skibe
og sikring af attraktive af­dækningskontrakter

Tank: Med en stærk afslutning på året genererede NORDEN en gennemsnitlig
dagsindsejling i Handysize og MR på henholdsvis USD 14.806 og 14.413

Guidance

På trods af udfordrende markeder og usikkerhed fremadrettet på grund af
COVID-19 virussen forventer NORDEN at levere en forbedret indtjening med et
justeret resultat for 2020 i niveauet USD 30 til 70 mio.

Med en ny udbyttepolitik for 2020 og frem har NORDEN en målsætning om
årlige udbetalin­ger med en payout-ratio på minimum 50% af det justerede
årsresultat.

Adm. Direktør Jan Rindbo siger:

?Med det bedste kvartalsresultat i næsten 5 år afsluttede NORDEN året med
en stærk præstation i fjerde kvartal og leverede et resultat på USD 23 mio.
for 2019. På trods af udfordrende markeder og usikkerhed for den globale
økonomi forventer NORDEN at levere en forbedret indtjening med et forventet
justeret resultat for 2020 i niveauet USD 30 til 70 million.?

NORDEN afholder i dag kl. 15:30 (CET) en telefonkonference, hvor adm.
Direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår
rapporten. Danske deltagere skal senest kl. 15.25 ringe på telefon +45 3272
8042, mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) 20 7192 8000
eller +1 63 1510 7495 (kode 3778347) inden kl. 15.25. Telekonferencen kan
følges live på hjemmesiden www.ds-norden.com

, hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig.

Yderligere oplysninger:
Adm. Direktør Jan Rindbo, telefon: +45 3315 0451.

 

Hoved- og nøgletalsoversigt for NORDEN

USD mio. 2019 2018* 2017* 2016* 2015*
RESULTATOPGØRELSE          
Omsætning 2.583,9 2.451,4 1.808,6 1.251,2 1.653,4
Dækningsbidrag 295,0 132,3 116,8 76,1 70,9
EBITDA 217,5 72,5 68,1 30,6 20,5
Salgsavancer og ?tab, skibe m.v. -3,6 8,8 0,9 -45,5 -31,0
Af- og nedskrivninger -156,9 -44,3 -42,2 -49,6 -248,6
Resultat af primær drift (EBIT) 56,8 39,4 23,3 -64,5 -282,0
Finansielle poster, netto -32,7 -6,9 -0,9 -12,2 -9,4
Årets resultat 19,2 28,8 24,6 -45,6 -284,9
Justeret årsresultat1 22,8 20,0 28,4 -34,6 -263,0
           
OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING          
Aktiver i alt 1.742,4 1.464,4 1.326,5 1.301,0 1.604,7
Egenkapital 859,0 826,8 834,4 801,4 856,1
Forpligtelser 883,4 637,6 492,1 499,6 748,6
Investeret kapital 1.283,5 970,2 836,7 753,8 788,7
Netto rentebærende gæld/aktiver -424,5 -143,4 -2,3 47,6 67,3
Likvider og værdipapirer 209,3 188,6 219,4 263,9 365,7
           
PENGESTRØMME          
Fra driftsaktiviteter 280,5 -15,8 6,3 -79,7 76,9
Fra investeringsaktiviteter -90,9 -78,4 -0,2 102,1 -112,9
- heraf investering i materielle anlægsaktiver -102,7 -202,7 -75,4
-36,8 -131,6
Fra finansieringsaktiviteter -211,2 95,4 3,0 -85,3 67,5
           
MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE NØGLETAL          
EEOI** (gCO2/ton-mil) 8,70 8,60 8,75 9,03 8,78
LTIF*** (million arbejdstimer) 1,45 0,29 1,58 0,89 0,88
           
AKTIERELATEREDE HOVED- OG          
NØGLETAL:          
Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier) 42.200.000 42.200.000
42.200.000 42.200.000 42.200.000
Antal aktier af DKK 1 (ekskl. egne aktier) 39.311.533 39.923.933
40.467.615 40.467.615 40.467.615
Antal egne aktier 2.888.467 2.276.067 1.732.385 1.732.385 1.732.385
Indtjening pr. aktie (EPS) USD (DKK) 0,5 (3) 0,7(4) 0,6 (4) -1,1 (-8)
-7,0 (-47)
Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet (EPS) USD (DKK) 0,5 (3) 0,7(4)
0,6 (4) -1,1 (-8) -7,0 (-47)
Udbytte pr. aktie, DKK 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0
Indre værdi pr. aktie USD (DKK) 21,9 (146) 20,7 (135) 20,6 (128) 19,8
(140) 21,2 (144)
Aktiekurs ultimo, pr. aktie (DKK 1) 106,7 92,4 116,5 110,5 122,1
           
ØVRIGE HOVED- OG NØGLETAL
EBITDA-ratio 8,4% 3,0% 3,8% 2,4% 1,2%
ROIC 5,0% 4,4% 2,9% -8,4% -10,6%
ROE 2,3% 3,5% 3,0% -5,5% -28,6%
Payout-ratio (ekskl. egne aktier)2 76,6% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Soliditet 49,3% 56,5% 62,9% 61,6% 53,3%
Kurs/indre værdi 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8
Samlet antal skibsdage for NORDEN 138.327 122.852 93.738 79.060
75.763
USD-kurs, ultimo 667,59 651,94 620,77 705,28 683,00
USD-kurs, gennemsnit 667,03 631,74 659,53 673,27 672,69

De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings ?Anbefalinger og nøgletal 2018?. Dog er
"Salgsavancer og -tab, skibe m.v." ikke medtaget i EBITDA. Der henvises til
definitioner under afsnittet "Forklaring af hoved- og nøgletal". Der er
korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.

1) ?Justeret årsresultat? er beregnet som "Årets resultat" justeret for
"Salgsavancer og -tab, skibe m.v." og for 2015-17 ?Dagsværdiregulering af
visse sikringsinstrumenter", inklusive justering for salg af skibe i joint
ventures.
2) Payout-ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året
inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året.

*   Finanstal for 2015-18 er ikke justerede i forhold til IFRS 16
**     Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af
effektivitet og defineres som mængden af udledt CO2 pr. ton last
transporteret 1 mil. EEOI påvirkes af forretningsmæssige faktorer som
tilgængelig last, ventetid og ophold i havne, hvor skibet ikke er i
aktivitet. EEOI påvirkes desuden af fart, skibsstørrelse og type af
brændstof.
***    Lost Time Injury Frequency (LTIF) er frekvensen af ulykker, hvor en
sømand ikke er i stand til at arbejde i mere end 24 timer pr. 1 million
arbejdstimer.

 

Vedhæftede filer

* No. 8 - Årsrapport 2019 og forventninger 2020

* Årsrapport 2019 og forventninger 2020

* NORDEN_Annual_Report_2019_web

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.