Du är här

2017-10-03

Nordic Cross bygger nylanserade fonder med försiktighet givet osäkert ränteläge och ansträngda värderingar

Fondbolaget Nordic Cross Asset Management, som ingår i Altor-ägda
Caram-gruppen, lanserade per den 22 augusti två nya fonder; Nordic Cross
Total Return Bond Fund och Nordic Cross Stable Return.

Den förstnämna, en alternativ investeringsfond med fokus på räntemarknaden
medan den sistnämnda kan beskrivas som en alternativ multistrategi-fond med
ett ränteben och ett aktieben.

Förvaltningsteamet bakom Nordic Cross-fonderna består av Ulf Strömsten,
Mikael Hanell, Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström som har
bakgrund från Catella och Carnegie.

I en intervju med nyhetsbyrån Finwire gav ränteförvaltaren Magnus Nilsson
och Emil Nordström som ansvarar för derivathandel sin syn på marknaden och
uppbyggnaden av portföljen ur ett ränteperspektiv. Ulf Strömsten, som
förvaltar multistrategi-fonden, fyllde på med sin syn på positioneringen
inom aktier.

Kan ni kort beskriva hur räntefonden Nordic Cross Total Return Bond Fund
förvaltas?

”På den långa sidan har räntefonden ett brett mandat och kan ha såväl
lågriskinnehav som innehav som innebär ett högre risktagande. Bland
investeringar med låg risk märks cash, cash deposits och statsskuldsväxlar.
Längre ut på riskskalan tillkommer certifikat, bostadsobligationer,
obligationer med investment grade rating och företagsobligationer. Vi kan
även ta positioner i så kallade high yield obligationer, men den andelen är
begränsad till 40 procent”, förklarar Magnus Nilsson och fortsätter:

”Geografiskt kommer vi fokusera på vår hemmaplan. Över 50 procent av
fondens exponering ska vara i Skandinavien över tid och övriga marknader
kommer fokuseras till norra Europa. Med andra ord kommer vi inte ha innehav
i USA, Asien eller på tillväxtmarknader”.

"Vår målavkastning över en investeringscykel är satt till 2,5 till 3,5
procent över Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate, en daglig
referensränta för utlåning i svenska kronor reds. anm.)”

”Eftersom detta är en alternativ investeringsfond så har vi även mandat att
aktivt jobba med korta positioner och hedging. Vad gäller räntefonden
handlar det framförallt om att justera ränterisk och kreditrisk givet vår
marknadssyn”, säger Nilsson.

Vilken är er marknadssyn för tillfället?

"Givet att vi har en femårig statsränta i Sverige som i princip är noll
samtidigt som tillväxt och inflation motiverar en normalisering av
penningpolitiken anser vi att läget är ganska prekärt. Vi tror att det
finns utrymme för stigande räntor och agerar därefter. På den långa sidan
jobbar vi med så kallade Floating Rate Notes som har en begränsad ränterisk
och på derivatsidan handlar vi optioner och terminer för att skydda
durationsrisken”, säger Nilsson.

”Vad gäller kreditrisker kommer vi aktivt jobba med Credit Default Swaps
mot bredare index. Eftersom marknaden är väldigt lågvolatil just nu och
kostnaden för att köpa skydd via derivat är på historiska lägstanivåer, kan
vi komma att utnyttja läget för att parera eventuella risker på
kreditmarknaden”, förklarar Emil Nordström.

Hur är ni positionerade?

”Vi bygger portföljen relativt försiktigt och har en medvetet stor kassa
initialt. Det finns väldigt lite värde i sådant som har hög kreditrating
idag. För singel-A och starka trippel-B namn får du i princip inte betalt
för kreditrisken. Det finns dock fickor av värde på dubbel-B sidan vad
avser efterställda lån på bank- och försäkringssidan där papper med 3 års
löptid erbjuder en avkastning på 2–4,5 procent. Det är här vi varit mest
aktiva i den initiala uppbyggnadsfasen av fonden. Givet fondens
målavkastning har vi ingen större press att jaga avkastning genom att
investera i bolag med relativt låg rating”, säger Nilsson och fortsätter:

”Målgruppen för räntefonden är de investerare som letar diversifiering inom
lågriskinnehav såsom penningmarknadsfonder, statsskuldsväxlar och ren
kassahållning som ger en negativ avkastning i dagsläget.”

Hur bygger ni portföljen vad gäller multistrategi-fonden Stable Return?

"Vad gäller vår aktieexponering så består den av tre delar, en
marknadsneutral del, en lång/kort aktiedel samt en händelsedriven del. Den
marknadsneutrala strategin är den dominerande av de tre”, säger Ulf
Strömsten.

”Så som vi resonerar vad gäller marknadsneutralitet är att vi värdemässigt
ska ha en lika stor exponering kort som lång. Vi handlar bland annat
pair-trades inom sektorer där vi tar långa positioner i bolag som vi gillar
och korta positioner i bolag som vi tycker mindre bra om."

”I den inledande fasen när vi tycker att det finns stor osäkerhet kring vad
som händer med konjunktur och marknad så är det marknadsneutrala benet den
del vi varit mest aktiva i att bygga upp.”

”Lång/kort strategin tillåts variera mer vad gäller nettoexponering och här
kan vi ta riktningsbet i marknaden. Nettoexponeringen kan variera från -30
till +30 procent. Mandatet för denna strategi är dock mindre än det
marknadsneutrala mandatet.”

"Det händelsedrivna benet drivs av event-situationer som vi ser mycket av i
det nuvarande marknadsläget. Det är i första hand tre typer av event som vi
tänker oss. Placings, börsintroduktioner och traditionella
refinansieringssituationer eller omstruktureringar av ett bolags verksamhet
och/eller affärsmodell. Initialt har huvuddelen av investeringarna på
event-sidan gjorts inom placings."

Enligt Strömsten är ambitionen att aktieandelen av multistrategifonden ska
ligga runt 60 procent och att resten ska utgöras av ränteförvaltning så som
den utförs i Total Return Bond Fund.

”Det är värt att betona att denna fond har ett mycket snävt band vad gäller
målsättning för risktagande. I termer av standardavvikelse ska risken ligga
i spannet 2,5–3 procent. Det ställer stora krav på hur fonden allokerar
mellan strategier och är en stor anledning till varför vi i detta
marknadsklimat har en övervikt mot den marknadsneutrala delen av
portföljen.

"Vi anser värderingarna på aktiesidan vara relativt ansträngda samtidigt
som det finns betydande risker att beakta, såväl politiska som ekonomiska.
Sammantaget är vi försiktiga", avslutar Strömsten.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire
Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av
marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här.
(http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.