Du är här

2018-03-15

Nordic Flanges Group AB: Komplettering av pressmeddelande publicerat den 15 mars

Pressmeddelande

Stockholm den 15 mars 2018 klockan 09:25

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2017
års bokslutskommuniké.

ANDRA HALVÅRET 2017

· Omsättningen uppgick till 91,4 (99,2) MSEK
· Årets sista halvår hade en svagare efterfrågan än föregående år,
detta kombinerat med vårt fokus på lönsam försäljning gav en nedgång
i omsättning

· EBITDA uppgick till -0,8 (10,1) vilket motsvarar en marginal på
-0,9 (10,2) procent

· Resultat efter skatt uppgick till -16,9 (3,2) MSEK
HELÅRET 2017

· Omsättningen uppgick till 198,9 (218,0) vilket motsvarar en
minskning om 8,8 procent

· EBITDA uppgick till 8,3 (16,7) MSEK, motsvarande en marginal på
4,1 (7,7) procent. I årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto
-3,9 (-4,5) MSEK. Rensat för extraordinära poster av engångskaraktär
är EBITDA 12,1 (21,2) MSEK

· Under året har vi fokuserat på lönsamhet framför volym vilket inte
har gett förväntat resultat

· Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (0,2) MSEK. Rensat för
samtliga extraordinära poster av engångskaraktär blev resultatet -4,6
(0,2) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,00)
RESULTATRÄKNINGAR 2017 2016 2017 2016
jul-dec jul-dec helår helår
Nettoomsättning 91,4 99,2 198,9 218,0
EBITDA -0,8 10,1 8,3 16,7
Procent av nettoomsättningen -0,9 % 10,2 % 4,2 % 7,7 %
EBITA -14,9 3,4 -12,4 3,1
Procent av nettoomsättningen -16,3 % 3,4 % -6,2 % 1,4 %
Periodens resultat -16,9 3,2 -16,4 0,2
Procent av nettoomsättningen -39,8 % 6,4 % -8,4 % 0,1 %

NYCKELDATA
Resultat per aktie, kr -0,32 0,06 -0,31 0,00
Eget kapital per aktie, kr 1,52 1,84 1,52 1,84
Soliditet 49,5 % 51,9 % 49,5 % 51,9 %
Rörelsens kassaflöde, mkr 10,6 -0,1 17,5 10,4
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 0,20 0,00 0,33 0,20
Eget kapital , mkr 79,7 96,4 79,7 96,4
Räntebärande nettoskuld, mkr 49,1 58,9 49,1 58,9
Räntebärande nettoskuld exkl. Finansiellt 13,0 17,4 13,0 17,4
klassade hyresavtal, mkr
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,6 0,6
Antal anställda vid periodens slut 110 110 110 110

Frederik von Sterneck

CEO Nordic Flanges Group
E-Post: frederik.vonsterneck@nordicflanges.com
(lotta.stalin@nordicflanges.com)

Om bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i
Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice
leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att
uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och
kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och
handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen
kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med
handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade
industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14

SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-flanges-group-ab/r/komplettering-av-pre...
http://mb.cision.com/Main/604/2472726/805964.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.