Du är här

2018-08-14

Nordic ID Group Oy: TEKNOLOGIBOLAGET NORDIC ID GROUP OY UTREDER MÖJLIGHETERNA FÖR BÖRSNOTERING PÅ NASDAQ HELSINKI OY:S F...

Nordic ID Group Oy
                       
Pressmeddelande 14.8.2018 kl. 8.00

PRESSMEDDELANDET FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, NYA
ZEELAND, AUSTRALIEN, HONG KONG, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER JAPAN, ELLER I
NÅGON ANNAN STAT DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR LAGSTRIDIG.

Nordic ID Group Oy ("Nordic ID" eller "Bolaget") överväger börsnotering på
Nasdaq Helsinki Oy:s First North Finland -marknadsplats (”Börsnotering”)
samt potentiell börsintroduktion (“Börsintroduktion”) under 2018.  

Nordic ID är ett finskt RFID-teknologibolag som erbjuder sina kunder PaaS
(Platform as a Service) – molntjänster för digitalisering av varuflöden och
produkter samt spårning och analys av dessa. Bolaget har sedan grundadet
1986 genomgått en transformation från tillverkning av streckkodsläsare till
en global leverantör av RFID -baserade (radiofrekvensidentifiering)
tillämpningar. Nordic ID:s förmåga att i IoT-miljö utnyttja RFID-teknologi
på nya sätt gör det möjligt att ge varje enskild produkt en digital
identitet som gör den spårningbar i realtid, när och var som helst.  

Nordic ID verkar på den snabbt växande RFID-marknaden, vars tillväxt
centralt drivs av spillet och miljöbelastningen som den global
överproduktionen orsakar. Betydande RFID tillämpningsområden är
detaljhandeln, bilindustrin och industrins stödtjänster. Den globala
RFID-marknaden uppgick år 2018 till ca 11,5 mrd USD. Den globala
RFID-marknaden förutspås växa till t.o.m. 14,1 mrd USD senast år 2022 (ca
28% tillväxt sedan år 2011) och till över 40 mrd USD år 2028 (tillväxt
nästan 300% sedan 2011). (IDTechEx, 2018; Future Market Insights, 2018).

Bolagets omsättning räkenskapsåret 1.4.2017-31.3.2018 var 8,9 miljoner
euro, varav 83 % utgjordes av försäljning utanför Finland. Bolagets
verksamhet var vinstbringande, EBITDA uppgick till 7% av omsättningen.
 Nordic ID sysselsätter ca 50 personer i Finland och vid sina enheter
utomlands.

Nordic ID:s strategi

Bolagets centrala tillväxtkomponent är att som producent av
helhetslösningar inta en ny, mer omfattande roll i värdekedjan. Nordic IDs
starka innovativa kultur, teknologikunnande, gedigna branschkännedom samt
den modulära Radea-plattform utgör grunden för bolagets RFID-tillämpningar.

Bolagets VD Juha Reima kommenterar:

”Inom allt fler branscher skapas en växande andel av affärsverksamhetens
värde av programvara och digitala tjänster i anslutning till dem. Företagen
vill effektivera sina tjänste- och produktionsprocesser genom att
automatisera och erbjuda självbetjäning, vilket även minskar märkbart på
mängden rutinarbete. Efterfrågan på molnbaserade IoT-tjänster växer starkt.
Våra tillväxtmål stöds av att marknaden för spårning av varuflöden och
produkter i realtid växer kraftigt, PaaS -modellerna blir vanligare och
efterfrågan på helhetsservicelösningar ökar.

Förändringen i affärsmodell och implementeringen av den nya strategin har
redan återkastat positivt på omsättningen detta räkenskapsår, som inleddes
i april.

Vår konkurrensfördel uppstår nu och i framtiden av förmågan och modet att
utveckla lösningar som stöder kundens affärsverksamhet, t.ex. baserade på
AI och maskinlärande. Vi har utmärkta möjligheter att expandera betydligt
på en växande marknad, vilket stöds av investeringarna i utvecklandet av
vår modulära programvaruplattform Radea samt vårt utbud av
servicelösningar. Den planerade Börsnoteringen och Börsintroduktionen ger
oss möjlighet att förvärva tilläggsfinansiering för att accelerera
tillväxten.

Vi arbetar för en viktig sak; en av de största globala miljöutmaningarna är
överproduktion, som i sin tur korrelerar med okontrollerbara
avfallsmängder. Överproduktion är slöseri med naturresurser och orsakar att
de nyttjas ineffektivt. Företagens affärsbeslut baserar sig på fakta, men
fakta baserar sig ofta på felaktig information. Vår mission är att
förbättra våra kunders förutsättningar att ta rätt beslut; såväl gällande
affärerna, konsumenterna som miljön.“

Information om den planerade börsintroduktionen

Nordic ID överväger börsnotering på Nasdaq Helsinki Oy:s First
North-marknadsplats. En möjlig börsintroduktionen uppskattas uppgå till
högst 5,0 MEUR. Börslistningen skulle möjliggöra den tillväxtstrategi som
ligger till grund för bolagets mål att överskrida en omsättning på 40
miljoner år 2023.

Finansieringen är ämnad för att accelerera tillväxten, och speciellt
vidareutvecklingen av bolagets egen Radea- programvaruplattform, förvärva
nytt kunnande inom programvaruutveckling genom rekrytering eller
företagsköp samt utvidga verksamheten i USA och på valda marknader i Asien.

Bolaget besluter i ett senare skede om en möjlig Börsnotering och
Börsintroduktion samt tidtabellen för dessa. Ifall dessa förverkligas
kommer Aalto Capital Partners Oy att fungera som bolagets enligt Nasdaq
First North Rulebooks regler godkända rådgivare.

Presskonferens

Nordic ID håller presskonferens idag 14.8.2018 kl. 9.00 i Helsingfors
Börsens utrymmen på Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors samt kl. 12.00 på
Salo IoT Campus på Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

För mer information:
Juha Reima, VD
tel. 050 555 3224
juha.reima@nordicid.com

Nordic ID Group Oy:

Nordic ID Group Oy är ett finskt RFID-teknologibolag, som erbjuder sina
kunder molnbaserade PaaS (Platform as a Service) -tillämpningar för
spårning och kontroll av varuflöden och -produkter i realtid. Bolagets
omsättning räkenskapsåret 1.4.2017-31.3.2018 var 8,9 miljoner euro och
EBITDA uppgick till 7% av omsättningen. 83 % av omsättningen utgjordes av
försäljning utanför Finland; bolagets mål är att ytterligare stärka sin
position i Europa samt öka sina marknadsandelar i Nordamerika och Asien.
www.nordicid.fi

Observera / Huomautus

Ta?ma? lehdisto?tiedote ei ole tarjous merkita? tai ostaa arvopapereita
eika? ta?ta? tiedotetta tai mita?a?n siina? esitettya? tietoa tule pita?a?
sopimuksena tai minka?a?n muun tarjouksen, sitoumuksen tai lupauksen
perustana. Mika?li yhtio? milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee
niita? kaupanka?ynnin kohteeksi, mahdollinen pa?a?to?s sijoittaa yhtio?n
arvopapereihin merkitsema?lla? tai hankkimalla niita? on perustettava
kokonaisuudessaan yhtio?n ta?llaisen tarjouksen tai kaupanka?ynnin
kohteeksi hakemisen yhteydessa? julkistamaan esitteeseen eika? ta?ma?n
tiedotteen sisa?lto?o?n. Ta?ta? tiedotetta ei saa julkaista tai levitta?a?,
kokonaan tai osittain, suoraan tai va?lillisesti, henkilo?ille, jotka
oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etela?-Afrikassa tai muutoin
na?issa? maissa, tai missa?a?n muussa sellaisessa maassa, jossa sen
julkaiseminen tai levitta?minen olisi soveltuvan sa?a?ntelyn vastaista tai
edellytta?isi muita toimenpiteita? Suomen lainsa?a?da?nno?n mukaisten
vaatimusten lisa?ksi.

Bilaga

* NordicID_ITF-tiedote2018 8 14_SE_2

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.