Du är här

2018-07-30

Nordic Iron Ore: Information avseende tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 22 maj 2018 i Nordic Iron Ore AB (publ) ("Nordic
Iron Ore" eller "Bolaget") beslutades om sammanläggning av Bolagets
aktier (så kallad omvänd split), innebärande att tio (10) aktier
sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen har beslutat att
avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 8 augusti 2018.

Årsstämman i Nordic Iron Ore beslutade den 22 maj 2018 om
sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga
aktier sammanläggs till en (1) aktie, samt att bemyndiga styrelsen
att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Nordic Iron Ores
styrelse har idag beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen
ska vara den 8 augusti 2018. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta
några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Nordic Iron Ores aktie att få ny
ISIN-kod. Från och med den 7 augusti 2018 har aktien den nya
ISIN-koden SE0011528017.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
minska från 199 097 750 till 19 909 775 aktier, envar med ett
kvotvärde om cirka 1,73 kronor per aktie. För att möjliggöra
sammanläggningen beslutade årsstämman även att ändra Bolagets
bolagsordning, varigenom gränserna för antalet aktier ändras till
lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre
antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8
augusti 2018. De aktieägare vars innehav av aktier på
avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt
att erhålla aktier från en av Bolagets större aktieägare för att
innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio.
Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom emissionsinstitutets
och Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder
behöver vidtas av aktieägarna.

Nordic Iron Ore har 36 545 550 utestående teckningsoptioner av serie
2018/2019, som kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden
från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019.
Sammanläggningen av aktier 1:10 medför motsvarande omräkning av
villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att
teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 3
654 555 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 kronor per
aktie. Det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst
cirka 36,5 miljoner kronor.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton
Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med
sammanläggningen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är
emissionsinstitut i samband med sammanläggningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988
paul.marsden@nordicironore.se

Tomas Olofsson Styrelsens ordförande
tel: +46 (0)70 564 0350
tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/information-avseende-tidigar...
http://mb.cision.com/Main/2831/2583623/884860.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.