Du är här

2017-05-23

Nordic Leisure AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 23 maj 2017 beslutades i
huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen och Peter
Åström, att entlediga Jörgen Andersson och Claes Hallén från
styrelsen samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamöter
välja Staffan Dahl och Ludwig Pettersson,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,
för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var
och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte
uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som
infaller år 2018 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag om
vissa följdändringar med anledning av byte av redovisningsvaluta.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 23 maj 2017

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn:
+46 70-525 27 77, e-post: niklas.braathen@nordicleisure.se.
Ytterligare information finns att tillgå på bolaget webbplats,
nordicleisure.se.

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna
+46 18 346090

(http://tel 46 18 346090)nordicleisure.se
(http://www.nordicleisure.se/)investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet
inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har
kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa
dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina
verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic
Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets
Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta
pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller
offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 15:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-leisure-ab--publ-/r/kommunike-fran-arss...
http://mb.cision.com/Main/933/2272465/678915.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.