Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Nordic Mines AB: Anmälningsperioden för teckning av nya aktier i Nordic Mines AB (publ):s företrädesemission förlängs med tre veckor till och med den 12

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig

PRESSMEDDELANDE, 14 maj 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har som
tidigare meddelat haft för avsikt att förlänga anmälningsperioden för det
fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är
uppfyllda vid anmälningsperiodens utgång.

Bolaget förhandlar fortfarande om nya avtal med kreditgivarna och styrelsen
har därför beslutat att förlänga anmälningsperioden i företrädesemissionen
till klockan 17:00 den 12 juni 2014. Även handeln i teckningsrätterna
förlängs och ny sista dag för handel i teckningsrätter är den 9 juni 2014.

Anmälan om teckning av aktier i företrädesemissionen, med eller utan stöd av
företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden
(inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt
kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar
under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att
svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för
den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska
företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

För att möjliggöra uppfyllande av villkoren har styrelsen beslutat om följande
tidsplan:

* Anmälningsperioden är förlängd till klockan 17:00 den 12 juni 2014 och ny
sista dag för handel i teckningsrätter är den 9 juni 2014.
* Förutsatt att villkoren för anmälan om teckning är uppfyllda, och styrelsen
bedömer det som sannolikt att emissionsvillkoret kommer att uppfyllas,
kommer betalningsavier skickas ut till aktietecknarna med start efter
anmälningsperiodens utgång. Full betalning för de nytecknade aktierna ska
erläggas kontant senast klockan 17:00 den 3 juli 2014 enligt anvisningar på
utsänd betalningsavi.
* Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske under
vecka 28, 2014 varpå betalda tecknade aktier (BTA) bokas om till vanliga
aktier.
* Slutligt resultat av teckning förväntas omkring den 9 juli 2014.

För det fall emissionsvillkoret och villkoren för anmälan om teckning inte är
uppfyllda vid den förlängda anmälningsperioden utgång den 12 juni 2014
förbehåller sig styrelsen rätten att förlänga perioden. Pressmeddelande om
detta offentliggörs av bolaget senast den 12 juni 2014.

Tidsplan i korthet

-----------------------------------------------------------------------------------
|Sista dag för handel i teckningsrätter 9 juni 2014 |
|Sista dag för anmälan om teckning av aktier 12 juni 2014 |
|Sista dag för betalning av nya aktier (likviddatum) 3 juli 2014 |
|Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket Beräknas ske vecka 28 2014 |
|Slutligt resultat av teckning i företrädesemissionen Omkring 9 juli 2014 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Information om Nordic Mines och företrädesemissionen

Prospektet som beskriver Nordic Mines och företrädesemissionen samt
anmälningssedlar finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida
(www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet
kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon
08-407 80 14.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14:30
den 14 maj 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se

Nordic Mines AB; Anmälningsperioden förläng
http://hugin.info/138647/R/1785368/612152.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1785368

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.