Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Nordic Mines AB: Offentliggörande av prospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
HongKong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig

PRESSMEDDELANDE, 7 maj 2014

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes
den 26 mars 2014. Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida
(www.nordicmines.com) och på Evli Bank:s hemsida (www.evli.com). Prospektet
kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon
08-407 80 00.

Finansieringslösningen innebär, som tidigare meddelats, bland annat:

* Målsättning att nå en uppgörelse med Bolagets nuvarande kreditgivare om
skuldnedskrivning till 15 miljoner euro (cirka 135 miljoner kronor).
* Målsättning att nå en uppgörelse med leverantörer om nedskrivningar av
utestående skulder med 90 procent.
* Kontanttillskott om totalt minst 150 miljoner kronor.

Nordic Mines förhandlar om uppgörelse med Bolagets kreditgivare
Som tidigare kommunicerats för Bolaget förhandlingar med Bolagets nuvarande
kreditgivare, UniCredit Bank AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och
Finnvera Plc. Målsättningen är att nå en uppgörelse avsedd att väsentligt
reducera Bolagets skuldsättning, förlänga återbetalningstiden samt åstadkomma
räntenivåer och villkor (covenants) som möjliggör en kassaflödespositiv drift
av verksamheten i Laiva. Parterna har per dags datum inte ingått några
bindande avtal kring en uppgörelse.

Villkor för anmälan om teckning
Anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen, med eller utan stöd av
företrädesrätt, villkoras av att, senast sista dagen i anmälningsperioden
(inklusive förlängningar), avtal ingås mellan Bolaget, Nordic Mines Oy samt
kreditgivarna avseende bland annat nedskrivning av befintliga fordringar
under de projektfinansieringsavtal som närmare beskrivs i prospektet samt att
svensk respektive finsk domstol fastställt ackordsuppgörelser inom ramen för
den pågående svenska företagsrekonstruktionen och den finska
företagssaneringen avseende bolag inom koncernen.

Återstart av Laivagruvan

Under förutsättning att transaktionerna, företrädesemissionen samt uppgörelser
med kreditgivare och leverantörer, genomförs framgångsrikt och ett guldpris
på dagens nivå förväntar sig Nordic Mines kunna återstarta en
kassaflödespositiv gruvdrift.

Bolaget bedömer att investeringar om cirka 70 miljoner kronor krävs under
första året efter återstarten för att effektivisera verksamheten i enlighet
med åtgärdsplanen. Majoriteten avser investeringar i anrikningsverket för
ökad genomsättning och tillgänglighet. Av dessa 70 miljoner kronor bedömer
Bolaget att investeringar om cirka 30 miljoner kronor behöver göras direkt i
samband med återstarten.

I samband med den preliminära ekonomiska värderingen av Laivaprojektet samt
ytterligare diverse antaganden, arbetades det under hösten 2013 fram
uppdaterade ekonomiska beräkningar som visade ett totalt positivt kassaflöde
för projektets livslängd. Dessa initiala beräkningar har sedan dess varit
föremål för fortsatt utveckling och justeras allt eftersom ny information
analyseras. Det är Bolagets uppfattning att den av SRK uppdaterade
mineraltillgången förbättrar förutsättningarna för en lönsam gruvverksamhet.
En återstart av gruvverksamheten är samtidigt helt beroende av att
tillräcklig extern finansiering erhålles. Bolaget bedömer att cirka 150
miljoner kronor krävs för att återstarta gruvverksamheten och skapa de rätta
förutsättningarna för verkställande av åtgärdsplanen.

Uppsala, 7 maj 2014
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Thomas Cederborg, CEO: +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO: +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 18.30
den 7 maj 2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli
en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom
miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av
2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i
Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda
med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX
Small Cap-lista.
Se även www.nordicmines.se

Nordic Mines offentliggör prospekt
http://hugin.info/138647/R/1783586/610858.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1783586

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.