Du är här

2017-05-23

Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom
Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
· Rörelseresultatet uppgick till -11,3 miljoner kronor (-13,3 miljoner kronor
första kvartalet 2016).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 miljoner kronor (-13,4
miljoner kronor), motsvarande - 0,02 kr (-0,02 kr) per aktie.
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,3 miljoner kronor (2,9
miljoner kronor, 31 december 2016). Således har bolaget för närvarande inte
tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre
månaderna räknat från och med rapportdagen.
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 478,0 miljoner kronor (489,7
miljoner kronor, 31 december 2016).
· Den 9 januari 2017 ställde styrelsen för Nordic Mines in den extra
bolagsstämman då de beslutade att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
en nyemission av stamaktier till bolagets aktieägare om
cirka 5,0 miljoner USD, med förbehåll för aktieägarens godkännande .
· Den 18 januari utsåg Nordic Mines investeringsbanken Evli Bank (plc) att
sköta nyemissionen på bolagets vägnar.
· Den 18 januari tillkännagav bolaget att Pranay Panda med omedelbar verkan
skulle lämna styrelsen.
· Under perioden har bolaget säkrat ytterligare 3,8 miljoner kronor (USD 0,45
miljoner) i aktieägarlån från Lau Su Holding AB.
· Den 15 mars meddelade Bolaget sitt beslut att genomföra en nyemission om 51
miljoner kronor till ett teckningskurs om 0,27 kronor per aktie och att
utfärda aktier till Lau Su Holdings AB och Lao Tzu Investments AB på samma
villkor som kompensation för deras utestående aktieägarlån.

Betydande händelser efter 31 mars 2017

· Den 10 april meddelade Nordic Mines att det hade tecknat en
avsiktsförklaring med det kanadensiska företaget Firesteel Resources Inc
(TSXV: "FTR"), där FTR kommer att förvärva en majoritetsandel i
Laiva-projektet genom en kombination av nyemitterade aktier i Nordic Market
AB ("NMM"), ett helägt dotterbolag till Bolaget eller genom förvärv av aktier
i NMM från Bolaget. Enligt villkoren för affärsuppgörelsen kommer FTR att
förvärva 60 procent av NMM i två steg och finansiera projektet så att
produktionen kan återupptas.
· Affärsuppgörelsen med FTR är villkorad av att minst 40 procent av bolagets
aktieägare ska rösta för förslaget. För närvarande har cirka 17 procent av
bolagets aktieägare uttryckt sitt stöd för affärsuppgörelsen med FTR.
· Den 2 maj lånade FTR ut 200 000 euro till Bolaget som ett förskott på de 1,0
miljoner euro som gör det möjligt för Firesteel att förvärva 10 procent av
Nordic Mines Marknad AB
· Den 8 maj stoppades handeln med Bolagets aktier på Nasdaq Stockholmsbörsen
sedan det uppdagats att vissa priskänsliga uppgifter om Bolaget hade dykt upp
på internet. Handeln återupptogs den 9 maj
sedan Nordic Mines publicerat en marknadsuppdatering.
· Den 11 maj fick Nordic Mines en skriftlig bekräftelse från finska
myndigheter att man får tillstånd att bearbeta malm och koncentrat från
tredje part för upp till 18 procent av lakningskretsens kapacitet för
högkvalitativ malm i anläggningen.
· Den 11 maj mottog Bolaget också ett erbjudande från Lau Su Holding AB,
bolagets största aktieägare, om en garanterad nyemission på 69,1 miljoner.
· Efter utvärdering av de alternativ som Bolaget har till sitt förfogande
beslutade styrelsen att en nyemission garanterad av Lau Su var det ekonomiskt
mest lönsamma valet för Bolaget.
· Ordföranden, styrelseledamöterna, VD och ekonomichefen har alla beslutat att
ställa sina platser till förfogande och kommer att avgå vid den extra
bolagsstämma som hålls inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564
Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666
Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande
15:30 CET den 23 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i
Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även:
www.nordicmines.com.

2017 Q1 Swedish
http://hugin.info/138647/R/2107050/800114.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.