Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Nordic Shipholding A/S: Selskabsmeddelelse 10/2019

21. august, 2019

NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse: 10/2019

Offentliggjort via NASDAQ OMX den 21. august, 2019
Halvårsrapport ? 1. halvår 2019

Resumé
Sammenligningstallene for 1. halvår 2018 er angivet i parentes.

2019 startede positivt for koncernen, idet den gennemsnitlige TCE
indtjening for de seks skibe var ca. 23% højere end den gennemsnitlige TCE
indtjening i 4. kvartal 2018. I maj 2019 indtraf imidlertid et fald i
raterne og den gennemsnitlige TCE indtjening for de seks skibe i 1. halvår
2019 endte 19% højere end den gennemsnitlige TCE indtjening i 1. halvår
2018.

For halvåret, der endte den 30. juni 2019, realiserede koncernen et tab
efter skat på USD 1,3 millioner (sammenlignet med et tab efter skat på USD
11,8 millioner i den samme periode sidste år, hvilket inkluderede USD 8,2
millioner i nedskrivninger på koncernens skibe).

TCE Indtjeningen steg 19,0% til USD 12,2 millioner (USD 10,2 millioner) i
første halvår 2019.

Skibenes driftsudgifter i 1. halvår 2019 faldt marginalt til USD 7,1
millioner (USD 7,2 millioner).

EBITDA steg markant til USD 4,3 millioner (USD 1,9 millioner) grundet den
stigende TCE indtjening i 1. halvår 2019. Eksterne omkostninger blev
reduceret med USD 0,4 millioner til USD 0,6 millioner (USD 1,0 million),
primært grundet reduktion i management fees der betales til koncernens
forretningsfører og andre selskabsrelaterede udgifter.

Koncernen nedskrev USD 0,3 millioner på ?assets-held-for-sale? i relation
til salget af Nordic Ruth som blev afsluttet i juli 2019. Herudover
foretoges der ikke yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af
tidligere foretagne nedskrivninger på skibene i 1. halvår 2019.

I perioden 31. december 2018 til 30. juni 2019, faldt egenkapitalen fra USD
11,8 millioner til USD 10,6 millioner, som resultat af det akkumulerede
resultat i perioden. Som følge heraf faldt solvensgraden fra 11.4% til
10.4%.

Som et led i den restrukturering, der blev aftalt med koncernens långivere
i 4. kvartal 2018, blev de finansielle lånebetingelser så som (i) Minimum
Value (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån) og (ii) krav
til minimum egenkapital fjernet, medens minimumslikviditetskravet blev
reduceret. Disse modificerede lånebetingelser er gældende til 30. september
2020. Herudover er de kvartalsvise afdrag på koncernens lån udskudt fra
december 2018 til september 2020.

I henhold til låneaftalen skal likvide beholdninger, der overstiger USD 6,0
millioner på kvartalsbasis efter betaling af renter og afdrag (eksklusive
beløb holdt på særlige dokningskonti), anvendes til afdrag på
lånefaciliteten (?cash sweep - mekanisme?). Denne ?cash sweep - mekanisme?
blev ikke aktiveret i 1. halvår 2019 og 1. halvår 2018.

For 1. halvår 2019 udgjorde pengestrømme fra driften USD 0,2 millioner
(pengestrømme til driften USD 0,2 millioner) hovedsageligt genereret af
indtjeningen i de tre pools. I 1. halvår 2019 foretog koncernen ikke
dokninger (koncernen betalte USD 0,5 millioner for dokningen af Nordic Ruth
i første halvår 2018. Koncernen foretog ingen afdrag på koncernens lån i 1.
halvår 2019 (USD 0 (nul) millioner i første halvår 2018, idet koncernen
anvendte tidligere ?forudbetalte? afdrag under ?cash-sweep mekanismen? til
at afregne de ordinære afdrag på de langfristede lån).

Den 30. juni 2019 udgjorde likvide beholdninger (inklusive beløb holdt på
særlige dokningskonti), USD 8,8 millioner (USD 3,6 millioner).

Som meddelt i juli 2019, blev Nordic Ruth overdraget fra Nordic Ruth Pte.
Ltd, et 100% ejet datterselskab af Nordic Shipholding A/S, til skibets nye
ejere. Netto overskuddet fra salget blev anvendt til at reducere selskabets
langfristede lån.

Forventningerne til 2019 er uforandrede i forhold til forventningerne som
udmeldt i Årsrapporten for 2018.

TCE indtjeningen fulgte i 1. halvår 2019 stort set budgetterne, som leveret
af de respektive pool managers. Sammenholdt med budgettet for de resterede
seks måneder fastholdes det tidligere udmeldte niveau for TCE indtjeningen
på USD 23 millioner til USD 26 millioner for 2019. Den forventede TCE
indtjening er baseret på opdaterede budgetter fra vore kommercielle
managers for de fem produkttankere.

Efter driftsudgifter som budgetteret af de tekniske managers fastholdes
forventningerne til et EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger
og afdrag) i størrelsesordenen USD 5,0 ? USD 8,0 millioner, med et
budgetteret stabilt positivt cash-flow. Resultatet før skat ? som indikeret
i Årsrapporten for 2018 - forventes at blive et tab på USD -6,0 ? USD -3,0
millioner. Forventningerne til 2019 tager ikke højde for eventuel
yderligere nedskrivning eller tilbageførsel af tidligere foretagne
nedskrivninger af den regnskabsmæssige værdi af skibene.

Bestyrelsen forfølger fortsat relevante investerings- og
konsolideringsmuligheder med henblik på en styrkelse af selskabets
aktiviteter.

For yderligere information venligst kontakt:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000

Vedhæftet fil

* NSH H1 2019 Financial announcement

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.