Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Nordic Waterproofing Holding A/S: DELÅRSRAPPORT 2, januari-juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat

Andra kvartalet 2018

· Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 736 MSEK
(603), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.
Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 565 MSEK
(430) och i Installation Services till 201 MSEK (207)

· EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 21 procent och
uppgick till 96 MSEK (79)

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med
10 procent och uppgick till 79 MSEK (72)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 76 MSEK (65)
· Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster på
rullande 12 månaders basis uppgick till 15,2 procent (16,9)

· Operativt kassaflöde uppgick till 41 MSEK (-12)
· Vinst per aktie före och efter utspädning var 2,43 SEK (2,13)
· Utdelning om 3,75 SEK (3,75) per aktie utbetalades
januari-juni 2018

· Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 1 210 MSEK
(983), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.
Företagsförvärv bidrog med 18 procent och valuta med 3 procent

· Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 932 MSEK
(729) och i Installation Services till 320 MSEK (303)

· EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 24 procent och
uppgick till 117 MSEK (94)

· Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelse-störande poster ökade med
6 procent och uppgick till 85 MSEK (80)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 79 MSEK (69)
· Operativt kassaflöde uppgick till -20 MSEK (-29)
· Vinst per aktie före och efter utspädning var 2,30 SEK (2,07)
Meddelande från VD
Starkt andra kvartal med ökat resultat
Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet ökade med 22 procent
jämfört med föregående år, från 603 MSEK till 736 MSEK. Förvärv
bidrog med 16 procent, den organiska tillväxten var 2 procent och
valutaomräkningseffekterna var 4 procent.

EBIT före jämförelsestörande poster uppgick till 79 MSEK jämfört med
föregående års resultat om 72 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 10
procent. Samtdigt ökade EBITDA med 21 procent till 96 MSEK jämfört
med 79 MSEK under motsvarande period föregående år.

Veg Tech, vårt tredje förvärv under året, slutfördes i början av juli
efter rapportperiodens utgång och vi fortsätter därmed att att
uppfylla vårt löfte om att utveckla vår verksamhet mot hållbara och
miljömässigt effektiva lösningar. Det svenska företaget Veg Tech, en
ledande specialist inom gröna tak och multifunktionella
vegetationssystem, har en årlig omsättning på ca 125 MSEK inom ett
segment som gynnas av ökad efterfrågan.

Koncernens ökade nettoomsättning, om 22 procent, under andra kvartalet
påverkades av positiv tillväxt inom marknaderna för takläggning och
infrastruktur i Sverige och Danmark, men även av marknaden för
prefabricerade element i både Danmark och Norge. Medan
rörelsesegmentet Products & Solutions rapporterade en
försäljningsökning om 31 procent, minskade försäljningen inom
rörelsesegmentet Installation Services med 3 procent som en medveten
och direkt följd av vår mer selektiva projektinriktning och vårt
fokus på att öka lönsamheten inom den finska verksamheten.

Inom segmentet Products & Solutions fortsatte Danmarks trend med god
efterfrågan och Sverige visade en återämtning efter den långa och
kalla vintern under första kvartalet. Vi genomför en andra
prishöjning på våra bitumenbaserade produkter med effekt från och med
slutet på tredje kvartalet, i syfte att motverka de fortsatt ökade
bitumenpriserna.

I både Danmark och Norge utvecklas marknaden för prefabricerade
element mycket bra med stark orderingång.

Programmet för optimering av lönsamheten inom verksamheten för
installation av låglutande tak i Finland utvecklas enligt plan inom
den större enheten i Finland. Vårt mål att öka lönsamheten, till
följd av en mer selektiv projektinriktning och ökat fokus på själva
genomförandet av projekten, börjar visa positiva finansiella effekter
från mitten av 2018. Våra danska franchiseföretag fortsatte att
utvecklas väl under andra kvartalet, med starka orderböcker och ett
bidrag till EBIT som är i nivå med föregående år.

Den fortsatt starka efterfrågan på den danska marknaden har lett till
ökad efterfrågan på utbildade och kvalificerade takläggare. I
september startar vi därför ett traineeprogram, som är ett samarbete
mellan Vejens kommun och takläggningsföretag i Danmark. Programmet
syftar till att utbilda yngre personer till takläggare, men även till
att öka intresset för yrket då vi ser en brist på kvalificerad
arbetskraft de kommande åren.

Jag är glad över att i juli, efter rapportperiodens utgång, kunna
välkomna Veg Tech och våra nya kollegor till vår Koncern. Veg Techs
starka position på marknaden för vegetationsteknologi och gröna tak
är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande av
högkvalitativa tätskiktslösningar. Genom förvärvet av Veg Tech,
uppvisar och förstärker vi vårt engagemang för hållbara och
miljöeffektiva lösningar för byggbranschen. Veg Tech drivs som en
separat affärsenhet inom rörelsesegmentet Products & Solutions och
Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech, är från och med idag ny medlem
av koncernledningen för Nordic Waterproofing.

Vejen den 16 augusti 2018
Martin Ellis,
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 16 augusti 2018 kl 10:00 (CEST), håller Nordic Waterproofing
en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker
och medier. Presentationen sker på engelska och kan följas live via
en webbsändning på www.nordicwaterproofing.com
(https://tv.streamfabriken.com/nordic-waterproofing-q2-2018).
Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas
tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-566 193 53
Från Danmark: +45 35 44 55 75
Från Storbritannien: +44 20 3008 9806

För mer information, vänligen kontakta

Martin Ellis, VD och koncernchef tel: +45 31 21 36 69
Jonas Olin, CFO & investerarrelationer tel: 0708 29 14 54

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing
Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2018, kl. 08:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/13997/2593471/892234.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.