Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-03

Nordic Waterproofing Holding A/S: Nordic Waterproofing uppdaterar uppgifter kring pågående konkurrensärende

Som kommunicerats av Nordic Waterproofing den 31 maj 2017 har den
danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
("KFST") meddelat ett beslut ("Beslutet") gällande producenter av
tätskikt för den danska marknaden, vilket inkluderar Nordic
Waterproofings Holding A/S (STO:NWG.ST) danska dotterbolag Nordic
Waterproofing A/S. Beslutet avser hur den danska
branschorganisationen TOR har hanterat bedömningar samt utfärdat
produktstandarder för tätskiktsprodukter och innebär att TOR måste
upphöra med sina produktstandarder och att Nordic Waterproofing ska
avsluta sin medverkan i TOR.

Nordic Waterproofing har tidigare även kommunicerat att Nordic
Waterproofing A/S, som en följd av Beslutet riskerar så kallade
civilrättsliga skadeståndskrav. Sådana krav har nu mottagits, och
samtliga mottagare av Beslutet har ett solidariskt ansvar för det
totala beloppet, vilket uppgår till omkring 145 MDKK. Av detta
påstådda belopp avser omkring 80 MDKK hypotetiska framtida förluster
för perioden 2017-2027. Då Nordic Waterproofing bestrider KFST:s
beslut samt anser att kraven är ogrundade, har ingen avsättning eller
reservation gjorts.

Nordic Waterproofing vidhåller att man har agerat i enlighet med
gällande lagar och affärspraxis och motsätter sig därför innehållet i
Beslutet. Nordic Waterproofing A/S avser därför att överklaga till
Konkurrenceankenævnet och, om nödvändigt, till allmänna domstolar,
samt att bestrida skadeståndskraven. Slutliga beslut i dessa frågor
bedöms dröja 3 till 4 år.

KFST har i sitt Beslut förklarat att myndigheten avser att lämna över
ärendet till den danska Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet ("SØIK") i syfte att fastställa ett
bötesbelopp gällande motparterna i Beslutet. KFST har även förklarat
att myndigheten avser att avvakta ett eventuellt överklagande innan
överlämnandet sker. Den påstådda överträdelsen som redovisas i
Beslutet skulle enligt juridisk bedömning sannolikt klassificeras som
en "allvarlig överträdelse". Enligt riktlinjerna kan bötesbeloppet
för överträdelsen uppgå från 4 till 20 miljoner danska kronor.
Eventuella böter måste vinna laga kraft i en domstol och det finns
möjlighet att överklaga till högre instans.

När de civilrättsliga skadeståndskraven har inlämnats till en dansk
domstol avser Nordic Waterproofing A/S att bestrida dessa krav.
Beslut i dessa civilrättsliga ärenden bedöms dröja ett flertal år, då
domstolen kan behöva invänta ett slutligt domstolsbeslut gällande
ärendet initierat av KFST. Beslut i skadeståndsärenden är möjliga att
överklaga till Landsretten, motsvarande svensk hovrätt.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17:30
den 3 juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: 46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på
tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa
produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark,
Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland.
Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom
helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i
Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och
lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta
tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på
sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag
Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/nordic-wate...
http://mb.cision.com/Main/13997/2281358/683712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.