Du är här

2017-05-31

NorInvent AB: Kommuniké årsstämma 2017

NorInvent AB (publ) Årsstämma 2017

Vid NorInvents årsstämma, som hölls i Lund den 31 maj 2017, fattades
följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Bo
Kollberg, Gösta Hiller, Ingela Stenberg, Lars Lindström och Joel
Karlsson. Bo Kollberg omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman
beslutade att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Ola
Bjärehäll (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 90 000
kronor till styrelseordföranden och med 60 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission
av högst 10 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer
av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet skall även innefatta rätt
att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie
skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i
13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen.

NorInvent AB (publ)

Lund den 31 maj 2017

___________________________________

För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/norinvent-ab/r/kommunike-arsstamma-2017,c2277228
http://mb.cision.com/Main/15613/2277228/681920.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.