Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Norsk Hydro: Investordag 2019 - Økt lønnsomhet og bærekraft på agendaen

Hydro tar sikte på å øke kontantstrøm og avkastning gjennom omfattende
forbedrings- og omstruktureringstiltak på tvers av forretningsområdene,
samtidig som det legges vekt på bærekraft som grunnlaget for selskapets
posisjonering. Dette er hovedtemaene for Hydros investordag 2019.

På årets arrangement vil Hydro presentere sin strategiske retning, herunder
nye forbedringstiltak, et oppdatert rammeverk for kapitalallokering og
klare mål for lønnsomhet og bærekraft. Ambisjonene er basert på et
avkastningsmål (RoaCE) på 10 prosent over forretningssyklusen, i tillegg
til målet om å redusere allerede konkurransedyktige CO2-utslipp i egen
produksjon og egne prosesser med ytterligere 30 prosent innen 2030. I
tillegg vil det bli gitt en oppdatering om situasjonen ved Alunorte,
omstruktureringen av Valsede Produkter og markedsutsikter.

? Vi iverksetter nye forbedringstiltak i hele selskapet. Disse skal gi 6,4
milliarder kroner i forbedring av EBIT de neste fem årene, i tillegg til
0,9 milliarder kroner i Valsede Produkter i samme tidsperiode. Tiltakene
inkluderer også forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell
som skal støtte opp om vår satsing på lønnsomhet og bærekraft, sier
konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros strategiske prioriteringer er å ha enheter med konkurransedyktige
kostnader basert på effektiv drift, solide markedsposisjoner basert på
innovasjon og differensiering gjennom bærekraftige produkter og prosesser.
Gjennom aktiv porteføljeforvaltning og streng kapitaldisiplin i samsvar med
strategiske prioriteringer, tar Hydro sikte på en mer stabil
inntjeningsprofil, samtidig som selskapet styrker sin posisjon på bærekraft
gjennom hele verdikjeden. I tillegg, for å sikre en effektiv fordeling av
kapital, har Hydro identifisert en strategisk posisjon for hvert av
forretningsområdene, fra ?opprettholde og forbedre? i forretningsområdene
oppstrøms, til ?selektiv vekst? i Ekstruderte Løsninger og Energi, mens
Valsede Produkter er gjenstand for strategisk vurdering og omstrukturering.

 ? Vi har et solid utgangspunkt for å kunne nå våre ambisjoner. Framover
vil vi fokusere på hva vi selv kan gjøre for å oppnå målene vi har satt
oss, både når det gjelder lønnsomhet og bærekraft. Vi har de riktige
medarbeiderne, riktig teknologi og riktig kompetanse. Nå er det på tide å
gjennomføre for å øke robustheten i selskapet, og å være en lønnsom
industri-leder basert på innovasjon og bærekraft, sier Aasheim.

Opptrapping av produksjonen i Brasil

Den føderale domstolen løftet den 20. september embargoen på det nye
avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen.
Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt
gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil
gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid.

I mellomtiden går opptrappingen av produksjonen ved Alunorte og Paragominas
framover. Målet er å produsere med 75-85 prosent kapasitet i resten av
2019, og ytterligere optimalisere driften mot full kapasitetsutnyttelse i
2021. Albras ventes å fullføre opptrappingen i 2019, og alle
elektrolysecellene skal etter planen startes opp igjen innen utgangen av
tredje kvartal. Det ventes at faste kostnader per tonn i Bauksitt og
Alumina og Primærmetall vil komme ned på samme nivå som i perioden før
produksjonsbegrensningen så snart opptrappingen av driften er fullført.

? Dette er et viktig framskritt. Å få Alunorte, Paragominas og Albras
tilbake i full produksjon og sikre effektiv drift er viktig for å drive
virksomheten vår videre. Vi har en god og løpende dialog med aktuelle
interessegrupper, og venter nå på rettens avgjørelse, sier Aasheim.

Strategisk gjennomgang og omstrukturering i Valsede Produkter

Hydro har startet en omfattende omstrukturering av forretningsområdet
Valsede Produkter som følge av den synkende lønnsomheten i virksomheten de
siste årene. Målet er å snu denne utviklingen gjennom å øke effektiviteten
i organisasjon og drift, og gjennom å skifte produktporteføljen vekk fra
nedgangsmarkeder over til vekstmarkeder som bildeler og drikkebokser. Målet
er en forbedring på 0,9 milliarder kroner innen 2023. Disse forbedringene
vil realiseres samtidig som det gjøres en strategisk gjennomgang av Valsede
Produkter.

? Vi har iverksatt sterke tiltak for å omstrukturere forretningsområdet
Valsede Produkter. Vi ser at kundene er fornøyd med våre produkter, og vi
må nå bruke denne konkurransefordelen til å øke lønnsomheten, sier Aasheim.

Ny klimastrategi

Hydro lanserer en ny klimastrategi som tar sikte på å redusere utslipp med
30 prosent både i anskaffelsesprosessen og i egne prosesser innen 2030.

? Utslippskutt er en viktig del av målet om økt bærekraft. I 2013 satte vi
oss et ambisiøst mål om å bli det første karbonnøytrale aluminiumselskapet
i et livsløpsperspektiv innen 2020. Nå som 2020-målet vårt er innenfor
rekkevidde, setter vi oss et nytt mål om å redusere egne utslipp med 30
prosent innen 2030, sier Aasheim.

Hydros nye sertifiserte lavkarbonprodukter, CIRCAL og REDUXA setter en ny
standard både for lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium, og er en
kommersialisering av selskapets satsing på bærekraft. De første
tilbakemeldingene fra kunder og påfølgende ordrer har vist at det er et
potensial for denne typen produkter, som gir spennende muligheter i tiden
framover. 

Økonomiske forhold

Hydro har som mål å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer. For å
styrke lønnsomhetsfokuset har selskapet innført et RoaCE-mål på 10 prosent
for selskapet som helhet, mens alle forretningsområdene har som mål å
levere en RoaCE over sin differensierte kapitalkostnad.

Hydro vil fortsette å prioritere en sterk balanse og en kredittvurdering på
?investment grade?-nivå, i tillegg til å levere en konkurransedyktig
avkastning til aksjonærene. Hydro vil opprettholde sitt aksjonærfokus med
en utbyttepolitikk om å dele ut 40 prosent av selskapets nettoresultat over
forretningssyklusen, og et minimumsutbytte på 1,25 kroner per aksje.

En streng kapitaldisiplin og kapitalfordeling er viktig for å kunne oppnå
en tilfredsstillende avkastning. Det vil også være viktig å se
vekstprosjekter i lys av strategiske prioriteringer og opprettholde
vedlikeholds investeringer på et konkurransedyktig og rimelig nivå.

Forventede vedlikeholdsinvesteringer for 2019 og 2020 er beregnet til rundt
12,5-13,5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på omlag 1
milliard kroner sammenliknet med tidligere forventning for samme periode.
Reduksjonen er knyttet til kortsiktig optimalisering, og det er iverksatt
flere tiltak som skal sikre konkurransedyktige vedlikeholdsinvesteringer på
lang sikt. Samlede investeringer for perioden 2019-2020 er beregnet
til 19,5 milliarder kroner.

Selskapet har satt seg mål om å frigjøre netto driftskapital tilsvarende 4
milliarder kroner innen utgangen av 2020, sammenliknet med utgangen av
2018, der mesteparten vil frigjøres innen utgangen av 2019.  

Investorkontakter
Stian Hasle
+47 97736022
Stian.Hasle@hydro.com

Olena Lepikhina
+47 96853035
Olena.Lepikhina@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Vedlegg

* Investor Day 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.