Du är här

2016-02-11

Norsk Hydro : Sapa (joint venture) - Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2015

Underliggende EBIT for Sapa ble redusert sammenlignet med forrige kvartal,
hovedsakelig på grunn av sesongmessig svakere etterspørsel.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenlignet med samme kvartal i fjor,
hovedsakelig drevet av effektene fra forbedringsprogrammer, fortsatt
etterspørselsvekst i Nord-Amerika og en større andel av merverdiskapende
aktiviteter. Underliggende EBIT for fjerde kvartal var negativt påvirket av
Sapas tiltak for å korrigere, samt resultater av, uregelrett praksis for
kvalitetskontroll i Nord-Amerika.

Restruktureringsprogrammet som ble igangsatt i 2013, med årlig målsatte
synergier på omlag 1 milliard kroner innen utgangen av 2016, nådde målet i
2015, ett år før plan. Rapportert EBIT i fjerde kvartal var også påvirket av
kostnader relatert til restrukturering, som ble delvis motvirket av
urealiserte gevinster på derivater.

Fremgangen i underliggende EBIT for 2015 sammenlignet med 2014 var
hovedsakelig drevet av positive effekter fra interne forbedringer og sterkere
resultater fra den nordamerikanske virksomheten. Positive valutaeffekter fra
en svakere krone ble motvirket av sterkt fallende metallpremier.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2015 utgjorde omlag 1,8 milliarder
kroner, som er på samme nivå som da Sapa joint venture ble etablert 1.
september 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nøkkeltall - Sapa (50 %) Fjerde kvartal 2015 Tredje kvartal 2015 Fjerde kvartal 2014 Året Året 2014 |
| |
| |
| 2015 |
| Millioner kroner, unntatt salgsvolum |
| Driftsinntekter* 6 410 6 948 5 921 27 626 23 105 |
| Underliggende EBITDA 245 367 171 1 364 958 |
| Underliggende EBIT 64 202 (27) 704 326 |
| Underliggende resultat 70 120 (22) 454 199 |
| Salgsvolum (1000 tonn) 156 171 161 682 699 |
| Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 44 87 (339) 264 (158) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Historiske driftsinntekter har blitt reklassifisert

Marked

Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Nord-Amerika var redusert med 9
prosent sammenlignet med forrige kvartal, grunnet sesongvariasjoner.
Sammenlignet med samme kvartal året før økte etterspørselen med 1 prosent som
følge av økt aktivitet innenfor bygg- og anleggsmarkedet og sterk
etterspørsel fra bilindustrien. Etterspørselen etter ekstruderte produkter i
Nord-Amerika økte med 5 prosent for året som helhet sammenlignet med 2014.

I Europa var etterspørselen etter ekstruderte produkter redusert med 7 prosent
sammenlignet med forrige kvartal, grunnet sesongvariasjoner. Etterspørselen
etter ekstruderte aluminiumsprodukter var totalt sett stabil for både året
som helhet og for fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende perioder i
2014. Et svakt bygg- og anleggsmarked ble motvirket av vekst i de fleste
andre segmenter.

Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumsprodukter forventes å sesongmessig
øke i første kvartal 2016.

Investorkontakt

Kontakt Pål Kildemo

Mobil +47 97096711

E-mail Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norsk Hydro via Globenewswire

HUG#1985321

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.