Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Norsk Hydro: Tredje kvartal 2016: Høyere aluminiumpriser mer enn utliknet av valuta- og sesongeffekter

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1 477
millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 1 618 millioner kroner i
andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig sesongmessig nedgang i
metallsalget og negative valutaeffekter, som delvis ble oppveid av høyere
realiserte aluminiumpriser.

· Underliggende EBIT 1 477 millioner kroner

· Høyere realiserte aluminiumpriser, utliknet av valutautviklingen

· Rekordhøy produksjon av alumina på 6,5 millioner tonn

· Sesongmessig nedgang i metallsalget

· Prøveproduksjon startet ved ny produksjonslinje for bilkomponenter
i Tyskland

· ForbedringsprogrammetBedre
i rute mot målet om 2,9 milliarder kroner i 2019

· Forventning om 4-5% vekst i global etterspørsel etter
primæraluminium i 2016

- Det er fortsatt god vekst i etterspørselen etter aluminium. Vi holder oss
til vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter aluminium på fire
til fem prosent i 2016, og forventer at den vil ligge i det øvre sjiktet av
dette estimatet for året som helhet, sier konsernsjef Svein Richard
Brandtzæg. - Dette skjer som følge av høyere etterspørsel enn forventet i
Kina, og en tregere oppstart av tidligere nedstengt kapasitet, sier
Brandtzæg.

- Jeg er glad for å se den positive utviklingen i bauksitt- og
aluminaproduksjonen vår. Både Paragominas og Alunorte har produsert over
beregnet kapasitet i tredje kvartal, og Alunorte har nådd et rekordhøyt
produksjonsnivå. Dette er et tegn på langsiktig og målrettet engasjement i en
svært kompetent og hardt-arbeidende organisasjon i Brasil. Vi har lykkes med
å heve lista, og vil fortsette dette arbeidet for å stabilisere produksjonen
på eller over beregnet kapasitet, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt&Alumina gikk ned sammenliknet med andre
kvartal. Mens den realiserte aluminaprisen har holdt seg på et stabilt nivå,
har kostnadene til anskaffelse av alumina økt noe. Ytterligere reduksjon i
råvareforbruket og lavere bauksittkostnader ble utliknet av negative
valutaeffekter, ettersom brasilianske real fortsatte å styrke seg i forhold
til US-dollar. Det årlige produksjonsnivået ved Hydro Alunorte nådde et
rekordhøyt nivå på 6,5 millioner tonn, noe som overstiger beregnet kapasitet
på 6,3 millioner tonn per år. Hydro Paragominas økte også produksjonen etter
en noe lavere produksjon i forrige kvartal som følge av vedlikehold av
kulemøllen.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i tredje kvartal. Lavere
produktpremier og volumer, i tillegg til noe høyere råvarekostnader og
negative valutaeffekter, ble langt på vei utliknet av høyere realiserte
aluminiumpriser og lavere faste kostnader. Andre kvartal ble positivt
påvirket av en forsikringsutbetaling på 50 millioner kroner knyttet til et
strømbrudd i Årdal i januar 2016, i tillegg til en positiv effekt på 75
millioner kroner knyttet til reversering av avsetning for ICMS-avgiften på
salg av overskuddskraft i Brasil i tidligere perioder.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg i tredje kvartal, hovedsakelig
grunnet mindre negative valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til
bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene
gikk ned, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere volumer.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var lavere sammenliknet med andre
kvartal 2016, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere volumer og
endringer i produktmiksen. Resultatet fra smelteverket i Neuss var høyere
grunnet en økning i "all-in"-prisen på metall.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal,
grunnet høyere produksjonskostnader og høyere områdekostnader, som delvis ble
utliknet av høyere produksjon. Økningen i produksjonskostnadene var drevet av
sesongmessig høyere eiendomsskatt, mens økningen i områdekostnadene
hovedsakelig skyldtes restriksjoner på eksport ut av Sør-Norge i kvartalet.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal,
hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel i markedet.

Hydro gjør fremskritt med forbedringsambisjon "Bedre
", og er i rute for å oppnå samlede forbedringer på 2,9 milliarder kroner i
2019.
Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,6 milliarder kroner i tredje
kvartal til 5,4 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm
tilført fra driften utgjorde 2,3 milliarder kroner. Netto kontantstrøm
benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer,
utgjorde 1,5 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 376 millioner kroner
i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte
rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 100 millioner
kroner, og positive metalleffekter på 48 millioner kroner. Rapportert
resultat omfattet også en kostnad på 124 millioner kroner knyttet til
rivingen av anlegget i Kurri Kurri, og nedskrivningskostnader på 140
millioner kroner knyttet til beslutningen om å avhende fabrikken i Hannover.
I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 15 millioner
kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster
på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.
I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 978
millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 32
millioner kroner og positive metalleffekter på 17 millioner kroner.
Rapportert EBIT omfattet også en kostnad på 67 millioner kroner knyttet til
miljøforpliktelser i Kurri Kurri, en gevinst på 342 millioner kroner på
salget av enkelte anleggsmidler i Grenland, inkludert Herøya Industripark, og
en negativ justering på 13 millioner kroner knyttet til salget av valseverket
Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert EBIT en
nettogevinst på 49 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt),
knyttet til urealiserte gevinster på derivater og netto valutagevinster.

Resultat etter skatt utgjorde 1 119 millioner kroner i tredje kvartal,
inkludert en netto valutagevinst på 358 millioner kroner, som hovedsakelig
reflekterer en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket
gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 2 077 millioner kroner, inkludert
en netto valutagevinst på 904 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer
en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket
gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til
euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i
kraftkontrakter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nøkkeltall Millioner Tredje kvartal 2016 Andre kvartal 2016 % endring forrige Tredje kvartal 2015 % endring samme kvartal i Første 9 måneder 2016 Første 9 måneder 2015 Året 2015 |
|kroner, unntatt tall per kvartal fjor |
|aksje |
| |
| Driftsinntekter 20,174 20,391 (1) % 21,594 (7) % 60,703 67,320 87,694 |
| Rapportert resultat før 1,376 1,978 (30) % 1,630 (16) % 5,047 7,533 8,258 |
|finansposter og skatt |
|(EBIT) |
| Poster ekskludert 101 (360) >100 % 586 (83) % (451) 557 1,398 |
| Underliggende EBIT 1,477 1,618 (9) % 2,215 (33) % 4,596 8,090 9,656 |
| |
| Underliggende EBIT: |
| Bauksitt&Alumina 153 174 (12) % 628 (76) % 516 1,889 2,421 |
| Primærmetall 637 702 (9) % 762 (16) % 1,657 4,221 4,628 |
| Metallmarkeder 117 75 57 % 291 (60) % 358 227 379 |
| Valsede Produkter 211 242 (13) % 331 (36) % 701 938 1,142 |
| Energi 285 301 (5) % 191 49 % 983 752 1,105 |
| Øvrig og elimineringer 75 125 (40) % 12 >100 % 380 63 (19) |
| Underliggende EBIT 1,477 1,618 (9) % 2,215 (33) % 4,596 8,090 9,656 |
| |
| Rapportert resultat før 2,792 3,222 (13) % 2,808 (1) % 8,922 11,154 13,282 |
|finansposter, skatt, og ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.