Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Norske Skog: Fortsatt god drift

Sterk etterspørsel etter Norske Skogs produkter i alle regioner resulterte i
høy kapasitetsutnyttelse og et netto resultat i tredje kvartal på NOK 190
millioner. Dette bekrefter den langsiktige trenden med god drift. Så langt i
år er netto resultatet NOK 430 millioner.

Brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2016 var NOK 251 millioner,
noe som var en nedgang fra NOK 335 millioner i andre kvartal, og skyldes i
hovedsak noe høyere energi og returpapir kostnader samt svekkelse av det
britiske pundet. Netto resultat i tredje kvartal ble NOK 190 millioner mot
minus NOK 874 millioner i tredje kvartal 2015.

- Til tross for et år med omfattende refinansiering av konsernet, har
forretningsenhetene gjennomført store kostnadsreduksjoner og hatt betydelig
progresjon i nye vekstprosjekter. Det pågående grønne skiftet i Norske Skog
gjør at nye segmenter vil bli mer fremtredende i årene som kommer. En bedret
papirmarkedsbalanse bør gi rom for et betydelig løft i salgsprisene fremover,
spesielt etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika,
kombinert med en utflating i etterspørselen, sier Sven Ombudstvedt,
konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 115
millioner sammenlignet med NOK 321 millioner i 2. kvartal 2016.
Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på NOK 570 millioner. Netto
rentebærende gjeld ble redusert med nærmere NOK 0,2 milliarder fra utgangen
av andre kvartal, fra NOK 6,4 milliarder til NOK 6,2 milliarder, som følge av
tilbakekjøp av obligasjoner og styrking av norske kroner mot samtlige større
valutaer. Egenkapitalen var ved utgangen av tredje kvartal på NOK 269
millioner sammenlignet med NOK 190 millioner ved utgangen av andre kvartal.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2016 (NOK millioner)

--------------------------------------------------------------------------------------
| Q3 2016 Q2 2016 Q3 2015 2015 |
| Driftsinntekter 2 918 2 891 2 779 11 538 |
| Brutto driftsresultat (EBITDA) 251 335 163 753 |
| Brutto driftsmargin (%) 8.6 11.6 5.9 6.5 |
| Brutto driftsresultat etter avskrivninger 95 149 -27 -14 |
| Restruktureringskostnader -1 -46 -2 -53 |
| Nedskrivninger - -1 238 - - |
| Andre gevinster og tap 20 -10 -137 -97 |
| Driftsresultat 114 -1 146 -167 -164 |
| Andel resultat tilknyttede selskaper -3 -204 -7 -41 |
| Finansposter 84 1 359 -782 -801 |
| Skatt -5 220 81 -520 |
| Resultat 190 229 -874 -1 526 |
| Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 115 321 2 66 |
| Netto rentebærende gjeld 6 172 6 353 8 377 8 523 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Markedsutsikter

Markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er gunstig som følge av
utflating i etterspørselen og kapasitetsstengninger. Avispapirmarkedet vil
bli strammere i 2017 med betydelige, annonserte nedstengninger i den
europeiske kapasiteten, noe som bør gi rom for prisøkninger.

Det asiatiske eksportmarkedet for avispapir, som har en økt betydning for
Norske Skog på grunn av et mindre hjemmemarked i Australasia, viser
oppmuntrende prisforbedringer. De pågående vekstinitiativene er vil bidra
marginalt til driftsresultatet neste år, og vil nå fullt potensial innen 3-4
år. Tiltak for å redusere de faste kostnadene fortsetter ved samtlige enheter
med sikte på et løpende konsernnivå på NOK 600 millioner per kvartal ved
utgangen av 2016.

Den seneste valutautviklingen, spesielt svekkelsen av det britiske pundet, men
også kronestyrkingen mot euro, er negativt for Norske Skog. Kombinert med noe
høyere energi og returpapirkostnader, vil dette redusere den positive
sesongeffekten fra høyere salgsvolum i fjerde kvartal.

Marked og segmenter

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,7 millioner. Konsernets
kapasitet i Europa er 2,0 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er
0,7 millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 93% i tredje
kvartal sammenlignet med 92% i andre kvartal.

Europa
Driftsinntektene ble redusert fra forrige kvartal med noe lavere salgsvolum og
en svekkelse av pundet som følge av Brexit. Salgsprisene holdt seg stabile
fra andre til tredje kvartal utenfor Storbritannia, der pundsvekkelsen førte
til høyere priser i lokal valuta.

De variable kostnadene økte per tonn som følge av høyere energi og returpapir
kostnader. Faste kostnader var uendret fra andre kvartal. Brutto
driftsresultat ble redusert i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal
som følge av lavere inntekter, kostnadsvekst og redusert bidrag fra Golbey i
Frankrike på grunn av vedlikeholdsstopp.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med
henholdsvis 3% og 2% i årets åtte første måneder sammenlignet med samme
periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen var på 92% i kvartalet (92% i 2.
kvartal 2016).

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal, er driftsinntektene økt som følge av høyere
salgsvolum ved Boyer. Salgsprisene i Australia holdt seg stabile fordi
langsiktige kontrakter er en viktig del av virksomheten.

De variable kostnadene økte per tonn som skyldes en relativt høyere andel
magasinpapirproduksjon. Faste kostnader var uendret fra andre kvartal. Brutto
driftsresultat ble redusert noe fra andre til tredje kvartal fordi økte
kostnader motvirket et høyere salgsvolum.

Etterspørselen etter avispapir i Australia falt med 6% i de åtte første
månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen
etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var på 97% (91%
i 2. kvartal 2016).

Oppdatering av nye vekstprosjekter

Biogass Saugbrugs
Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er
planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra
til brutto driftsresultatet i 2017. Saugbrugs har i tillegg initiert
vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose
(nanocellulose) og fiberplater.

Vekstprosjekter Golbey
Biogassanlegget ved Golbey er under bygging og forventes å være ferdig i løpet
av 2017. Prosjektet på Golbey vil bli finansiert lokalt. Anlegget vil bli
tilknyttet det biologisk-kjemiske renseanlegget og være dimensjonert til å
kunne forbruke hele bioavfallet fra papirproduksjonen. Golbey gjennomfører
flere prosjekter, som kombinerer synergieffekter fra eksisterende anlegg og
nærliggende industriklynger.

Hygienepapirproduksjon ved Bruck
Norske Skog er i diskusjoner med partnere for konvertering av
avispapirmaskinen ved Bruck i Østerrike til hygienepapirproduksjon.
Avispapirproduksjonen på 125,000 tonn vil stenge i slutten av 2017.
LWC-produksjonen på 265 000 tonn vil fortsette.

Trepellets i New Zealand
Nature Flames produksjon av trepellets har nådd en årlig kapasitet på 40 000
tonn. Norske Skog vurderer å utvide produksjonen av pellets, som følge av en
betydelig konkurransefordel i eksportmarkedet. Trepellets er et fornybart
alternativ til fossilt brensel for de store økonomiene i Sør-Øst Asia.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og
presentasjonspakke er tilgjengelig påwww.norskeskog.com.

Fra 1. november 2016 vil Norske Skog presse- og børsmeldinger bare bli
publisert på Oslo Børs sine hjemmesidewww.newsweb.no. Norske Skogs ticker
eller IssuerID erNSG.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

------------------------------------------------------
| For ytterligere informasjon: |
| Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
|Twitter: @Norske_Skog |
------------------------------------------------------
Q3 2016 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/2049768/766582.pdf
Q3 2016 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/2049768/766581.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norske Skog via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.