Du är här

2014-04-24

Norske Skog: Høyere kapasitetsutnyttelse og styrket finansiell posisjon

Norske Skog styrker driften i et vanskelig marked. Samlet kapasitetsutnyttelse
i første kvartal var hele 91%, og viser konkurransekraften til
forretningsenhetene.

- I et utfordrende marked, ser vi en god trend med stabile variable og lavere
faste kostnader. Vi er i en bedre kostnadsposisjon i år i forhold til
tidligere år på grunn av pågående kostnadsreduserende tiltak samt
stordriftsfordeler ved de gjenværende enhetene. Vi tilpasser vår produksjon
til markedets behov, og vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra kunder
på de første rullene av LWC-papir fra den nylig ombygde Boyer-maskinen, sier
Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2014 var på NOK
153 millioner, ned fra NOK 298 millioner i fjerde kvartal. Nedgangen skyldtes
produksjonsstans på Boyer på grunn av LWC-ombyggingen, fortsatt tap på Walsum
i forbindelse med optimalisering av fabrikken til enmaskinsproduksjon,
igangkjøring av det nye termomekaniske masseanlegget ved Saugbrugs samt
sesongmessige variasjoner i salgsvolum.

Resultat etter skatt for perioden var NOK 11 millioner i første kvartal,
sammenlignet med et tap på NOK -457 millioner i fjerde kvartal 2013.
Resultatet ble påvirket av verdiøkninger i energikontraktene som følge av
høyere kraftpriser. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 17
millioner til NOK 6 800 millioner. Per 23. april 2014 har Norske Skog kjøpt
tilbake obligasjoner med forfall i juni 2014 på til sammen 301 millioner
kroner. Gjenværende obligasjoner med juniforfall er NOK 395 millioner.
Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 54 millioner i første
kvartal sammenlignet med NOK 497 i fjerde kvartal.

- Vi har lykkes i å styrke vår finansielle stilling gjennom nye låneavtaler
basert på utestående kundefordringer for Skogn, Saugbrugs og Golbey på til
sammen ca NOK 600 millioner. Vi arbeider med lignende avtaler for fabrikken i
Bruck. Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av
juniforfallene vil også bedre lønnsomheten. Vi vil kontinuerlig overvåke
markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å
motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef
i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene gikk ned sammenlignet med fjerde kvartal og gjenspeiler
nedleggelsen av en maskin på Walsum i Tyskland samt et sesongmessig lavere
salgsvolum. Gjennomsnittlige salgspriser ble påvirket av mindre eksponering
til LWC-markedet, på grunn av Walsum stengningen.

Råvarekostnadene per tonn var på nivå med forrige kvartal. Faste kostnader
falt, med et lavere antall ansatte ved Walsum etter maskinstengningen.

Etterspørselen etter avispapir i Europa var uendret i de to første månedene i
år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etterspørselen etter
magasinpapir falt med 5%.

Australasia
Driftsinntektene gikk ned sammenlignet med fjerde kvartal og gjenspeiler
bortfall av produksjon ved en maskin under ombygging på Boyer. Singburi i
Thailand var fullt dekonsolidert i første kvartal, men delvis konsolidert i
fjerde kvartal.

Variable kostnader per tonn økte noe fra forrige kvartal som følge av høyere
energipriser i New Zealand. Faste kostnader var høyere i første enn fjerde
kvartal som følge av reduksjon i balanseførte miljøforpliktelser i
Australasia i fjerde kvartal.

Det store fallet i forbruk i fjor har avtatt i første kvartal. Etterspørselen
etter magasinpapir i Australasia er relativt stabil.

Nøkkeltall, første kvartal 2014 (NOK millioner)

---------------------------------------------------------------------------
| Q1 2014 Q4 2013 Q1 2013 2013 |
|Driftsinntekter 2 867 3 534 3 186 13 339 |
|Brutto driftsresultat (EBITDA) 153 298 174 862 |
|Brutto driftsmargin (%) 5,3 8,4 5,4 6,5 |
|Brutto driftsresultat etter avskrivninger -28 102 -24 134 |
|Restruktureringskostnader -2 -149 0 -145 |
|Andre gevinster og tap 114 -237 -153 -1 100 |
|Nedskrivninger 0 0 0 0 |
|Driftsresultat 84 -283 -178 -1 111 |
|Andel resultat tilknyttede selskaper 8 9 5 26 |
|Finansposter -77 -323 -333 -1 258 |
|Skatt -4 140 124 500 |
|Resultat 11 -457 -381 -1 844 |
|Resultat før spesielle poster -101 -71 -228 -599 |
|Netto kontantstrøm fra driften -4 313 -106 68 |
---------------------------------------------------------------------------
Nye markedsføringsavtaler
Norske Skog og Björnberg 1781 er enige om å inngå en langsiktig
markedsføringsavtale for salg av trykkpapir i Tsjekkia, Slovakia og Polen.
Björnberg 1781 vil ha eksklusive markedsføringsrettigheter for alle Norske
Skog's produkter som selges i disse markedene. Norske Skog vil overføre
nåværende salgsvirksomhet og ansatte i disse markedene til Björnberg 1781.

Anti dumping tiltak fra australske myndigheter
Norske Skog ønsker velkommen kunngjøringen fra den australske anti-dumping
kommisjonen (ADC) om å iverksette etterforskning av avispapirleveranser fra
Frankrike og Sør-Korea. ADC vil etterforske om avispapir har blitt eksportert
til Australia som gjennom prisdumping, kan ha forårsaket betydelig økonomisk
skade for Norske Skog.

Ny konserndirektør
Vice President Legal, Lars P. Sperre (37), er utnevnt til Senior Vice
President Corporate Strategy&Legal og vil fra nå inngå i konsernledelsen i
Norske Skog. Sperre har vært juridisk direktør i Norske Skog siden desember
2007 og har vært aktiv involvert i de strategiske prosessene som er
gjennomført i konsernet i denne perioden.

Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa har økt inn i 2014 som følge av bedre markedsbalanse
både for avis- og SC-magasinpapir. Det europeiske markedet for bestrøket
papir er svakt.

I Australia vil konverteringen av en avispapirmaskin til bestrøket
magasinpapir ved Boyer bidra til økt innenlandsk salg fra andre kvartal.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile
målt i lokal valuta. De faste kostnadene vil avta som følge av generelle
kostnadsreduksjons-programmer.

Presentasjon og telefonkonferanse

Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst allé 2 i Oslo i dag kl 08.30
CET. Presentasjonen vil bli overført direkte på Norske Skogs
hjemmesidewww.norskeskog.com.

Et opptak av presentasjonen vil bli publisert kort tid etterpå. En
internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene,
vil bli avholdt kl 13.00 CET.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre medlemmer av konsernledelsen vil delta i
begge disse hendelsene. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig.
Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480 100, kode: 255 410#

Innringere bes registrere seg før 12:55.

Kvartalsrapport
Det er kun utarbeidet kvartalsrapport på engelsk.

Oslo, 24. april 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

-----------------------------------------------------
|For ytterligere informasjon: |
|Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
-----------------------------------------------------

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2014 Norske Skog pressemelding
http://hugin.info/105/R/1779447/608074.pdf
Q1 2014 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/1779447/608076.pdf
Q1 2014 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/1779447/608075.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norske Skog via Globenewswire

HUG#1779447

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.