Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Norske Skog: Høyt overskudd på grunn av refinansiering

Norske Skog har gjennomført en vellykket pantsikret obligasjonsutstedelse på
EUR 290 millioner og et ombytte av eksisterende obligasjoner til nye
obligasjoner, som forlenger gjeldsforfallene. Overskuddet etter skatt ble NOK
663 millioner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av gevinster på
ombyttede obligasjoner.

- Etter disse transaksjonene, har vi styrket og sikret vår langsiktige
kapitalstruktur gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og
låneforfallsutsettelse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Allerede gjennomførte og kunngjorte kapasitetsreduksjoner i industrien bør
føre til en bedret markedsbalanse for avis- og magasinpapir i Europa i andre
halvdel av 2015. De kontinuerlige kostnadsprogrammer på samtlige fabrikker og
en svakere norsk krone bedrer våre driftsmarginer, spesielt for de norske
enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal av 2015 var NOK
192 millioner, mot NOK 190 millioner i fjerde kvartal. EBITDA var flat i et
svakt marked for trykkpapir i Europa og lave asiatiske eksportpriser på
avispapir, oppveier positive valutakurseffekter og forbedringer på Boyer.

- Vi ser nå de positive effektene av den gjennomførte maskinkonverteringen fra
avis- til LWC-papir ved Boyer. Vi er den eneste produsent av trykkpapir i
Australia og New Zealand, som gir oss et konkurransefortrinn i disse
markedene. Gitt det svake magasinpapirmarkedet i Europa, vil vi ha en
strategisk gjennomgang av Walsum, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske
Skog.

Nøkkeltall, første kvartal 2015 (NOK millioner)

--------------------------------------------------------------------------------------
| Q1 2015 Q4 2014 Q1 2014 2014 |
| Driftsinntekter 2 886 3 208 2 867 12 150 |
| Brutto driftsresultat (EBITDA) 192 190 153 801 |
| Brutto driftsmargin (%) 6.6 5.9 5.3 6.6 |
| Brutto driftsresultat etter avskrivninger -1 2 -28 66 |
| Restruktureringskostnader -3 -7 -2 -4 |
| Andre gevinster og tap 121 29 38 39 |
| Driftsresultat 116 24 8 102 |
| Andel resultat tilknyttede selskaper -7 -4 8 1 |
| Finansposter 600 -858 -77 -1 357 |
| Skatt -46 -178 16 -223 |
| Resultat 663 -1 017 -45 -1 477 |
| Netto kontantstrøm fra driften før finansposter -387 641 54 948 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Netto overskudd på NOK 663 millioner i første kvartal av 2015 ble betydelig
påvirket av gevinster på obligasjonsombytte, som i hovedsak er relatert til
refinansiering av konsernet. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK
0,3 milliarder fra utgangen av 2014, fra NOK 7,4 milliarder til NOK 7,1
milliarder, med en gevinst på obligasjonsombytte som oppveier en negativ
kontantstrøm. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto
finansposter ble NOK -387 millioner (NOK 641 millioner i 4. kvartal 2014) og
skyldes i hovedsak sesongvariasjoner i arbeidskapitalen og opportunistisk
utnyttelse av leverandørrabatter.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene ble mindre som følge av lavere salgsvolum, som mer enn
oppveier positive valutakurseffekter. Materialkostnader ble uforandret
sammenlignet med forrige kvartal, men de faste kostnadene ble noe redusert.
Brutto driftsresultat falt til NOK 95 millioner i kvartalet, fra NOK 129
millioner i fjerde kvartal, i et svakt magasinpapirmarked i Europa.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 11% og 4%
i de to første månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i fjor.
Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 82% (84% i 4. kvartal 2014) i
kvartalet for å unngå lave salgsmarginer og understøtte de kommersielle
prinsipper.

Australasia
Sammenlignet med forrige kvartal er omsetningen redusert på grunn av
sesongvariasjoner og lave asiatiske eksportpriser på avispapir. Variable
kostnader per tonn i 1. kvartal 2015 var uforandret i forhold til forrige
kvartal. Faste kostnader var høyere i 1. kvartal 2015 enn i de foregående
perioder, noe som reflekterer en svakere krone mot australske dollar, og økte
driftskostnader som følge av maskinkonverteringen.

Etterspørselen etter avispapir i Australia ble redusert med rundt 10% i de to
første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens
etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Fabrikkene reduserte
kapasitetsutnyttelsen til 88% (93% i 4. kvartal 2014) for å unngå lav
eksportmargin på avispapir.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 3,0 millioner tonn etter
ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,3
millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 83% i første kvartal sammenlignet med
86% i fjerde kvartal, som et resultat av aktiv kapasitetsstyring.

- Markedet er fortsatt utfordrende. Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring
i første kvartal, og vi vil fortsette med dette også i de neste kvartalene.
Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn
i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter, bedrer
markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt,
konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir er forventet å bli bedre i andre
halvdel av 2015 når alle varslede kapasitetsnedleggelser i bransjen er
gjennomført, noe som gir rom for prisøkninger.

Konsernet har en betydelig konkurransefordel i Australia og New Zealand ved å
være den eneste innenlandske produsent. Eksportmarkedene for avispapir til
Asia har vært utfordrende, men bør bli bedre med kunngjorte
kapasitetsstengninger i Russland.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile.
Tiltak for å redusere faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og
presentasjonspakke vil være tilgjengelig påwww.norskeskog.com. I forbindelse
med fremleggelsen av Q2-resultatet den 16. juli, vil det være mulig for
pressen og investorer å delta i en omvisning på Norske Skog Saugbrugs sammen
med konsern- og fabrikkledelse.

Oslo, 23. april 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

------------------------------------------------------
| For ytterligere informasjon: |
| Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
|Twitter: @Norske_Skog |
------------------------------------------------------

Q1 2015 Norske Skog pressemelding
http://hugin.info/105/R/1913722/683609.pdf
Q1 2015 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/1913722/683610.pdf
Q1 2015 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/1913722/683611.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norske Skog via Globenewswire

HUG#1913722

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.