Du är här

2014-05-12

Norway Royal Salmon ASA: Q1 14 - Beste marginer i NRS sin historie

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag de høyeste marginene i konsernets
historie. Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT pr. kg på NOK 18,45 i
kvartalet, sammenlignet med NOK 9,48 for samme kvartal i fjor. Avkastningen
på sysselsatt kapital de siste fire kvartalene ble på hele

29,3 %. Operasjonell EBIT for første kvartal ble MNOK 87,1, mot MNOK 44,8 i
samme kvartal i 2013. NRS opplever fortsatt et sterkt laksemarked drevet av
god etterspørsel og lav tilbudsvekst.

Operasjonell kontantstrøm ble MNOK 102 i kvartalet og har bidratt til at
konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 87 til MNOK 367 ved
utgangen av første kvartal 2014. Egenkapitalandelen er i kvartalet økt til
47,8 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2014 på MNOK 86,6
mot MNOK 44,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd
vekt fra oppdrett ble NOK 18,71 i første kvartal 2014 mot NOK 10,09 i
tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2014 på MNOK 6,0 mot
MNOK 5,9 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt
fra oppdrett ble NOK 15,40 i første kvartal 2014 mot NOK 6,59 i tilsvarende
kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5.435 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er tilnærmet
det samme som i tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum
fordeler seg med 5.007 tonn i Region Nord og 428 tonn i Region Sør.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 13.978 tonn laks. Dette er
3 % høyere enn samme kvartal i 2013. Salgsvirksomheten oppnådde en
operasjonell EBIT på MNOK 2,5 før tap på fastpriskontrakter på MNOK 10,2 i
kvartalet.

NRS har i år inngått en avtale med Danske Bank om refinansiering av selskapets
kredittfasiliteter på til sammen MNOK 900 over 5 år. MNOK 500 er et
avdragsfritt langsiktig lån og MNOK 400 er en kortsiktig kreditt- og
garantifasilitet. Betingelsene reflekterer konsernets gode kredittverdighet
og bankens tiltro til NRS. Avtalen har et finansielt krav til minimum 30 %
egenkapitalandel. Den nye bankavtalen gir konsernet en meget god finansiell
fleksibilitet.

Estimert slaktekvantum for 2014 er 29.000 tonn, som er en økning på 15 % fra
2013.

Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom markedsprisene er
høyere enn på samme tid i fjor, samtidig som det globale tilbudet økte med 4
% i første kvartal. Slaktevolumene fra Norge forventes å øke i sommer- og
høstmånedene i 2014. Veksten fra Chile forventes å være moderat slik at det
forventes en global tilbudsvekst på 5-8 % i 2014. Basert på dette forventer
NRS relativt høye priser på atlantisk laks i 2014.

NRS er innstilt på tildeling av 10 nye grønne konsesjoner til en samlet pris
på MNOK 146. Dette vil kunne gi en potensiell kapasitetsvekst på hele 40 %.
Kriteriene for tildelingen av konsesjonene er å etablere en produksjon som
reduserer omfanget av lakselus, samt reduserer risikoen for påvirkning av
vill laksefisk som følge av rømming. Fremtidig vekst for oppdrettsnæringen
vil være gjennom bærekraftige løsninger. NRS er motivert og klar for
utfordringen med å være en driver mot en mer bærekraftig produksjon. Dette
gir muligheter til å etablere en god og betydelig større driftsstruktur i
Region Nord. Vi mener å ha gode forutsetninger for å oppnå og lykkes med
dette i Region Nord.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

* Konsernsjef John Binde, 9760 9400
* Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som
til sammen har 25 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede
oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et
attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende
nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet
gjennom eget salgsapparat. Vennligst sewww.norwayroyalsalmon.comfor mer
informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NRS Q1 2014 Rapport
http://hugin.info/143262/R/1784301/611347.pdf
NRS Q1 2014 Presentasjon
http://hugin.info/143262/R/1784301/611348.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norway Royal Salmon ASA via Globenewswire

HUG#1784301

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.