Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

Norway Royal Salmon ASA: Q3 16 - Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og
marginene i konsernets historie. Operasjonell EBIT for tredje kvartal 2016
ble MNOK 218 og EBIT pr. kg ble NOK 30,35. Tilsvarende tall fra samme kvartal
året før er MNOK 23 og NOK 9,24.

- Vi er veldig godt fornøyd med at NRS leverer et rekordresultat for tredje
kvartal på rad. Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris,
samt lave og stabile produksjonskostnader i Region Nord og vesentlig bedring
av produksjonskostnad fra forrige kvartal i Region Sør, uttaler konsernsjef
Charles Høstlund.

Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for tredje kvartal ble på
MNOK 269, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler
på MNOK 39. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble NOK 4,92 for
kvartalet.

Operasjonell kontantstrøm ble på MNOK 119 i kvartalet. Netto rentebærende
gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 160. Konsernet har nå et netto
bankinnskudd på MNOK 13. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 237 til
MNOK 1 605, som gir en egenkapitalandel på 50 %. Avkastningen på
egenkapitalen etter skatt eksklusiv virkelig verdijustering for de 4 siste
kvartalene er på hele 65 %.

Region Nord
Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2016 på MNOK 220,3
mot MNOK 60,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd
vekt før fastpriskontrakter ble NOK 34,15 mot NOK 9,69 i tilsvarende kvartal
i fjor.

Region Sør
Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2016 på MNOK 8,5 mot
MNOK 0,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt
før fastpriskontrakter ble NOK 21,79 mot NOK 0,24 i tilsvarende kvartal i
fjor.

NRS slaktet et volum på 7 537 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 16 % høyere
enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med
7 086 tonn i Region Nord og 451 tonn i Region Sør. For 2016 forventes
slaktevolumet å bli 26 700 tonn og 34 000 tonn for 2017, som er en økning på
27 %.

- NRS har satt ut 10,1 millioner smolt i sjøen i 2016 og forventer en
vesentlig oppbygging av biomassen neste år, uttaler Charles Høstlund.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 662 tonn laks, som er 8
% høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Salgsvirksomheten hadde en god
prisoppnåelse i kvartalet.

Prisen på laks i kvartalet er den nest høyeste som er blitt registrert de
siste 20 årene i et kvartal, kun slått av andre kvartal 2016. For 2016
forventes det at den globale tilbudsveksten vil være negativ i området 6-8 %
og på lengre sikt forventes den globale veksten å fortsette å være lav. Dette
gir grunnlag for et fortsatt positivt markedssyn for fjerde kvartal 2016 og
på lengre sikt for næringen.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

* Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
* Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA
Norway Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som
til sammen har 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede
oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner. NRS er et
attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende
nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet
gjennom eget salgsapparat. Vennligst sewww.norwayroyalsalmon.comfor mer
informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NRS Q3 2016 Rapport
http://hugin.info/143262/R/2054817/769316.pdf
NRS Q3 2016 Presentasjon
http://hugin.info/143262/R/2054817/769318.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norway Royal Salmon ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.