Du är här

2018-07-31

NOTE: Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter
utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE
och som vill utse en representant. Med anledning av förändringar i
ägarkretsen sker följaktligen ändringar i sammansättningen av
valberedningen.

Valberedningen består nu av:
- Johan Hagberg, eget innehav
- Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning
- Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
- Gunnar Blix, Tredje AP-fonden

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar
cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

NOTEs tidigare styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur
styrelsen och lämna rollen som ordförande per dagens datum. Johan
Hagberg övertar rollen som styrelsens ordförande fram till den extra
stämma som styrelsen avser sammankalla efter sommaren. Arbete med att
rekrytera ny styrelseledamot är pågående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Hedberg, avgående ordförande, tel. 070-629 23 37
Johan Hagberg, tillträdande ordförande, tel. 070-644 33 56
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli
2018 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/note/r/forandringar-i-notes-valberedning-samt-...
http://mb.cision.com/Main/165/2583526/884786.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.