Du är här

2018-07-16

NOTE: NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018

Finansiell utveckling april-juni
· Försäljningen ökade med 14% till 350,5 (308,4) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till 23,5 (20,3) MSEK.
· Rörelsemarginalen stärktes med 0,1 procentenheter till 6,7% (6,6%).
· Resultat efter finansnetto ökade till 21,7 (19,3) MSEK.
· Resultat efter skatt ökade till 17,0 (11,6) MSEK, vilket motsvarar
0,59 (0,40) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -17,9 (1,3) MSEK,
vilket motsvarar -0,62 (0,05) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
· Försäljningen ökade med 12% till 658,5 (585,5) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 40,3 (50,7) MSEK, justerat för poster
av engångskaraktär under första kvartalet i fjol ökade
rörelseresultatet till 40,3 (35,0) MSEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (8,7%), justerat för poster av
engångskaraktär under första kvartalet i fjol stärktes
rörelsemarginalen med 0,1 procentenheter till 6,1% (6,0%) MSEK.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 36,7 (48,4) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 29,3 (38,5) MSEK, vilket motsvarar
1,01 (1,33) SEK/aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,6 (79,1) MSEK,
vilket motsvarar -0,16 (2,74) SEK/aktie.

VD-kommentar
"NOTE är en av de mest konkurrenskraftiga elektroniktillverkarna i
Norden. Under första halvåret ökade försäljningen med 12% - under Q2
var tillväxten 14%. Vi vinner fortsatt nya kunders förtroende och nya
projekt till vår redan starka kundbas, vilket syns i orderböckerna.
Dessa var vid halvårsskiftet drygt 30% högre än i fjol, vilket ger
stöd åt en fortsatt positiv utveckling under resten av året samtidigt
som det lett till lageruppbyggnad och påverkat kassaflödet negativt
redan nu.

Tillväxten kombinerat med bra kostnadseffektivitet bidrog till en
fortsatt förstärkning av lönsamheten. Rörelsemarginalen för första
halvåret uppgick till 6,1% - under andra kvartalet stärktes den till
6,7%. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden, med hög
soliditet och låg räntebärande nettoskuld", säger Per Ovrén, vd och
koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format
på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta
pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras
den 18 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage
och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Ovréns
försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 klockan 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/note/r/notes-halvarsrapport-januari-juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/165/2574999/878232.pdf
http://mb.cision.com/Public/165/2574999/8474ae219fb509e7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.