Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Novus Group: Kvartalsredogörelse kvartal 3

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 8 027 (8 519)
· Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick omsättningen till
kSEK 26 396 (30 895)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK -1 201 (83)
· Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick resultat före
skatt till kSEK 443 (2 311)

· Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 9 291 (9 811)
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 8 355 (8 962)
exkl ej utnyttjad checkkredit om 2 000 kSEK

Sammanfattning

Omsättningen för kvartal 3, januari-mars 2016 uppgick till kSEK 8 027
(kSEK 8 519). Resultat före skatt uppgick till kSEk -1 201 (kSEK 83).

Omsättningen är i stort sett på samma nivå som föregående period. Det
lägre resultatet förklaras av ökade personalkostnader och en annan
produktmix.

Vi ser tyvärr en återgång till de säsongsvariationer som var mer en
lag än undantag innan valet 2014. Orderingången är god men förskjuten
mot slutet av varje halvår.

Novus har under perioden rekryterat två erfarna undersökare för att
säkerställa en lönsamhets- och omsättningsökning.

Resultat och omsättning för verksamhetsårets första nio månader är
lägre än motsvarande period under föregående år. Detta förklaras
framför allt av att vi jämför med utfallet under hösten 2014 då vi
hade val i Sverige vilket bidrog till kraftigt ökad efterfrågan på
Novus tjänster.

Bolagets verksamhet

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och
rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad
(varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty
(kund & medarbetare). Novus undersökningsidé fokuserar på
trovärdighet, timing och närvaro, dvs. på plats när och där det
händer med handlingsinriktade analyser.

Novus erbjuder undersökningar med:

· Trovärdighet, där vi hjälper våra kunder att få kunskap, inte bara
svar på frågor

· Spetskompetens där vi bland annat är specialister på och
· kundpaneler, kvantitativa och kvalitativa undersökningar.
· Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum.
· Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider
mellan beställning

· och leverans och genomför snabbare undersökningar.
Syftet är att ge svar på tre centrala frågor för att kunden skall få
en konkret affärsnytta för sina undersökningar: Vad, varför och hur?

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är
noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Bolagets utveckling under perioden januari-mars 2016

Novus har anställt två erfarna undersökare, en undersökningskonsult
och en projektledare under innevarande kvartal.

Novus VD blev utsedd till "European CEO of the year in the market
research industry".

Flera nya kunder har tillkommit och bredden är god.

Efterfrågan går mer mot insikter och förståelse snarare än enbart svar
på frågor. En utveckling som Novus leder med vår kompetens inom
analys och undersökningar. Ett exempel på detta är att den produkt
som ökar mest är Novus insiktsforum, en ny produkt på svenska
marknaden för bättre kvalitativa undersökningar.

Novus har under perioden tydliggjort att syftet med undersökningar är
att få kunskap. Ett led i detta är lanseringen av de sammanfattande
frågorna alla Novus kunder vill ha svar på:

Vad, varför och hur?

Händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser skedde efter periodens slut.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 10 372 250 stycken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novus-group/r/kvartalsredogorelse-kvartal-3,c2...
http://mb.cision.com/Main/11554/2004669/512724.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.