Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

NP3 Fastigheter: Delårsrapport januari - september 2016

Januari-september 2016

* Intäkterna ökade med 27 procent till 375 MSEK (294) främst till följd av
förvärvade fastigheters bidrag
* Driftöverskottet ökade med 24 procent till 273 MSEK (220)
* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 129 MSEK (52)
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 257 MSEK (148) vilket motsvarar
5,09 SEK/aktie (3,03)
Tredje kvartalet 2016

* Intäkter: 135 MSEK (106)
* Driftöverskott: 104 MSEK (85)
* Värdeförändringar på fastigheter: 60 MSEK (25)
* Resultat efter skatt: 104 MSEK (66) vilket motsvarar 2,06 SEK/aktie (1,32)

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Inför året kommunicerade vi att årets tillväxtmål var att växa med 1 miljard.
Under årets första nio månader har vi förvärvat och tillträtt fastigheter för
nära det årsmålet. Lägger vi även till den affär som vi genomförde i början
på oktober med Sagax är målet passerat.

I förvärvet från Sagax och i två andra affärer under året har vi helt eller
delvis betalat med egna nyemitterade aktier. Trots att detta innebär en viss
utspädning är det min övertygelse att dessa affärer skapar aktieägarvärde och
gynnar NP3 i längden. Bolagets tillväxt gynnas även av att
uthyrningsverksamheten fortsatt varit framgångsrik under kvartalet och det är
tillfredsställande att se hur vakansgraden stadigt minskar. Efterfrågan på
våra orter är god och våra affärsansvariga behöver inte forcera fram
uthyrningar, det ska vara rätt pris till rätt hyresgäst.

Sett till vårt resultat för tredje kvartalet och för niomånadersperioden anser
jag att vi mer än väl lyckas med att hitta rätt affärer som över tid kommer
bidra till att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning. Vårt
driftöverskott har ökat med 15 procent på kvartalet och med 24 procent på
niomånadersperioden jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet uppgår
till 68,5 miljoner kronor för kvartalet och 177,5 miljoner för perioden,
ungefär samma ökningstakt som driftöverskottet vilket gör att resultatet per
aktie ökar trots våra emissioner. Hittills under året visar vår
intjäningsförmåga en ökning med 23 procent i förvaltningsresultatet per
aktie.

I norra Sverige är det främst hög och stabil direktavkastning som bidrar till
hög totalavkastning. I storstäderna är det i högre grad positiv
värdeförändring som bidrar till totalavkastningen. Därför är det
tillfredsställande att äntligen se att värdeförändringar börjat få genomslag
även på våra marknader. Jag tycker att vår marknad i norra Sverige hittills
inte fått det genomslag som den förtjänar. Under kvartalet är det 60 miljoner
kronor och för perioden 129 miljoner vilket motsvarar drygt två procent på
fastighetsportföljens värde. Fortfarande inte jättestora förändringar men
icke desto mindre positivt. Därtill är min känsla att våra fastigheter ligger
sent i värderingscykeln och att det rimligtvis borde finnas mer att hämta.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798,
andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Per den 30
september 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 761 000 kvm uthyrningsbar yta
fördelat på 190 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till nära 5,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap. Läs mer på www.np3fastigheter.se
Delårsrapport Q3 2016
http://hugin.info/163909/R/2051639/767913.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.