Du är här

2017-10-05

Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB

erensaktier i ALM Equity AB

2017-10-05

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 5 oktober 2017, med stöd av
bemyndigande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission av högst
201 239 preferensaktier.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med
högst 2 012 390 kronor genom utgivande av högst 201 239 nya preferensaktier.
Teckningskursen uppgår till 108,90 kronor per ny preferensaktie, vilket
motsvarar genomsnittskursen mellan 1 september 2017 och 15 september 2017,
minus preferensaktieutdelningen i september uppgående till 2,10 kronor.
Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 6 oktober 2017. Aktiekapitalet
kommer efter emissionen uppgå till totalt 164 778 740 kronor fördelat på 16 477
874 aktier, varav 6 323 274 är preferensaktier.

Teckningsberättigad är BTMH Förvaltning AB, org. nr 556757-7423, som
tillskjuter 499 stamaktier och 1 preferensaktie i Svartbäcken Holding AB, org.
nr 556828-8624, samt en fordran på Svartbäcken Holding på 3 740 000 kronor och
upplupen ränta om 474 288 kronor. Totalt tillförs apportegendom till ett värde
av 19 914 978,60 kronor av BTMH Förvaltning AB.

Teckningsberättigad är också Jamling Mountaineers AB, org. nr 556882-8494, som
tillskjuter 25 stamaktier i Saltsjö-Järla Holding AB, org. nr 556902-7914.
Totalt tillförs apportegendom till ett värde av 1 999 948,50 kronor av Jamling
Mountaineers AB.

ALM Equity AB äger sedan tidigare 50 procent av Svartbäcken Holding AB,
innehållande bostadsprojektet Eddahuset i Uppsala där cirka 60 bostäder kommer
att uppföras, och 47,5 procent av Saltsjö-Järla Holding AB, innehållande
detaljplaneprojektet Saltsjö-Järla där cirka 200 bostäder planeras. Genom
apportemissionen förvärvar ALM Equity AB resterande 50 procent av aktierna i
Svartbäcken Holding AB och ytterligare 2,5 procent av aktierna i Saltsjö-Järla
Holding AB. BTMH Förvaltning AB och Jamling Mountaineers AB har inga
ägarandelar kvar i dessa bolag efter apportemissionen.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.