Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

Oasmia genomför kvittningsemission om 25 miljoner kronor

ittningsemission om 25 miljoner kronor

Uppsala, 24:e oktober 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller
“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en kvittningsemission
om 3 080 000 nya aktier för att betala köpeskilling om 25 miljoner kronor
enligt avtal om förvärv av ett cancerprojekt från Karo Pharma.

Uppsala, 2016-10-24 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Som tidigare aviserades den 24 oktober 2016, har Oasmia förvärvat ett
cancerprojekt vilket betalas genom en kvittningsemission motsvarande 3 080 000
nya aktier till ett pris om ca 8,12 kronor per aktie.

För att genomföra transaktionen har styrelsen i Oasmia, med stöd av
bemyndigande från årsstämman som hölls den 26 september 2016, beslutat om en
riktad nyemission om 3 080 000 nya aktier.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 3 080 000 från 115 959
310 till 119 039 310 och att aktiekapitalet ökar med 308 000 kronor från 11 595
931 kronor till 11 903 931 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om
cirka 2,6% procent efter emissionen är genomförd.

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att
förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i
någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon
annan.

Julian Aleksov
Tel: 018 - 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.