Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

OASMIA PHARMACEUTICAL AB: Delårsrapport för perioden maj – juli 2017

Oasmia Pharmaceutical AB
Interimsrapport

Delårsrapport för perioden maj – juli 2017

Doxophos godkänt i Ryssland

Uppsala, 2017-09-01 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- FÖRSTA KVARTALET 1 maj – 31
juli 2017

-- Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 tkr (36)[1]
-- Rörelseresultatet var -28 421 tkr (-32 343)
-- Resultatet efter skatt uppgick till -31 713 tkr (-36 921)
-- Resultatet per aktie var -0,23 kr (-0,33)
-- Totalresultatet var -31 715 tkr (-36 912)

-- Oasmia har ingått exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal
avseende Ryssland och OSS

-- Beslut togs att separera de veterinära tillgångarna

-- Välbesökt kapitalmarknadsdag den 15 juni

-- Genomförde en företrädesemission om 163,9 m
kr före emissionskostnader

-- Bolaget har ersatt tidigare konvertibellån med nya skuldförbindelser

-- Nya teckningsoptioner har getts ut i enlighet med beslut på extra
bolagsstämma

-- Uppdatering gavs angående studie OAS-12DOC-BIO

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

-- Sälj- och marknadsföringstillstånd har erhållits för Doxophos i Ryssland

VD KOMMENTERAR:

Bästa aktieägare,

Under det första kvartalet detta räkenskapsår, 1 maj 2017 till 31 juli 2017,
har bolaget tagit flera viktiga steg framåt, sommarmånaderna till trots.

Vi går med spänning och väntar på EMA:s beslut avseende Apealea. Parallellt med
detta pågår många aktiviteter, inte minst fortsätter de två studierna med
Docecal enligt plan samt att vi i skrivande stund arbetar med sammanställningen
avseende den i USA registreringsgrundande studien för villkorat godkännande
enligt MUMS för Doxophos Vet.

Styrelsen fattade under kvartalet beslutet att överföra bolagets veterinära
tillgångar till vårt amerikanska dotterbolag. Transaktionen görs i syfte att ge
bolaget stabil finansiell grund med extern finansiering vilket möjliggör
vidareutveckling och kommersialisering på den amerikanska marknaden, den
viktigaste marknaden för den här typen av behandlingar.

Oasmia har under kvartalet även stärkt kassan med hjälp av en nyemission på
drygt 160 mkr, före emissionsrelaterade kostnader. Denna finansiering kommer
att stabilisera bolaget och ytterligare stärka vårt fokus på kommersialisering
av våra produkter.

Bolaget skrev under kvartalet ett exklusivt avtal med Hetero Group för
försäljning och distribution av våra produkter i Ryssland och OSS-länderna.
Dessutom skrevs en avsiktsförklaring för Indien och Latinamerika, som
förhandlas separat. Hetero Group är ett internationellt läkemedelsföretag med
fler än 15 000 medarbetare i över 100 länder. Hetero expanderar i Ryssland och
kommer att fortsätta och intensifiera marknadsföringen av Paclical. De har
arbetat på snabbt och vi har med glädje sett den första ordern av Paclical
komma in under augusti.

Vi genomförde en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15:e juni, där vi träffade
och diskuterade med många av våra aktieägare. Presentationerna från bland andra
våra rådgivare Ulf Jungnelius och vår Chief Medical Officer (Vet) Henrik
Rönnberg var mycket uppskattade. Ledningen beskrev också bolaget i allmänhet
och affärsstrategierna i synnerhet. Vi tackar alla som deltog och alla som har
tagit del av presentationerna på vår hemsida.

Bolaget har efter kvartalets stängning erhållit marknadsföringstillstånd för
Doxophos i Ryssland. Vår partner Hetero Group kommer därmed att marknadsföra
och distribuera två Oasmia produkter. Doxophos är baserat på doxorubicin som
används mot flera av de största cancerindikationerna.
Doxorubicinformuleringarna som finns på marknaden förväntas omsätta ca 1,4
miljarder USD 2024.

Vi ser alla fram emot en spännande höst!

Vänliga hälsningar,

VD

Mikael Asp

Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.