Du är här

2018-03-02

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

------------------------------------------------------------------------

Delårsrapport för perioden maj 2017 – januari 2018

Fortsatt kommersiellt fokus och lägre kostnadsnivå

TREDJE KVARTALET 1 november 2017 – 31 januari 2018

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 656 tkr (36)1
* Rörelseresultatet var -25 158 tkr (-34 861)
* Resultatet efter skatt uppgick till -29 120 tkr (-39 897)
* Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,33)
* Totalresultatet var -29 102 tkr (-39 897)

 

PERIODEN 1 maj 2017 – 31 januari 2018

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 326 tkr (128)
* Rörelseresultatet var -75 707 tkr (-103 070)
* Resultatet efter skatt uppgick till -85 927 tkr (-118 161)
* Resultatet per aktie var -0,53 kr (-1,05)
* Totalresultatet var -85 920 tkr (-118 148)

 

* Bolaget har säkrat 28 mkr i finansiering genom konvertibellån
* Paclical godkänt i Kazakstan
* Lån om 108 mkr säkerställdes

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

* Samtliga patienter färdigbehandlade i Docecals två pågående studier

VD KOMMENTERAR

Bästa Aktieägare,

Försäljningen av Paclical i Ryssland har kommit igång och vi har skeppat
till vår distributör i både november och januari. Vid leverans faktureras
motsvarande tillverkningskostnaden för produkten och sedan erhålls
vinstdelningen, vilket är ett väsentligt större belopp, i efterskott.
Intäkterna kommer därav att synas tydligare under året när vinstdelning
görs. Vår partner, Hetero Group, har lagt grunden för tillväxt och satsar
bland annat genom att öka antalet dedikerade säljare. Vi ser nu med
tillförsikt fram mot en stadigt ökande försäljning.

Den kompletterande analys av data från en tidigare genomförd PK-studie som
EMA efterfrågat i registreringsprocessen för Apealea är utförd och vi
förväntar oss besked från EMA i april. Som tidigare nämnts så rör den
specifika frågan inte vår fas III-studie avseende äggstockscancer.
Parallellt arbetar vi med att utveckla en registreringsansökan för Apealea
för den amerikanska marknaden.  Vi bedömer att den feedback vi har erhållit
från den Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att reducera tidsåtgången
för den regulatoriska processen i USA.

Utvecklingen av Docecal framskrider enligt plan. Docecal är baserad på
cytostatikan docetaxel i kombination med XR17. Docetaxel är huvudsubstansen
i Taxotere® vilken är den cytostatikaprodukt som enskilt sålt mest, med en
peak-försäljning på 3 miljarder USD 2009. En fas I, så kallad PK cross-over
studie samt en randomiserad klinisk studie, båda mot Taxotere, pågår i
indikationen metastaserande bröstcancer. Båda dessa studier närmar sig
slutfasen då samtliga totalt 228 patienter nu är färdigbehandlade. Den
randomiserade studien kommer att ligga till grund för ansökan om sälj- och
marknadsföringstillstånd först i Ryssland och sedan kommer
registreringsdiskussioner baserat på studieprogrammet initieras i övriga
länder.

AdvaVet Inc., Oasmias amerikanska dotterbolag, förbereds för notering på
Nasdaq Capital Markets i New York. Processen avseende noteringsprospektet
pågår och vi förväntar att inlämna det till SEC, Securities and Exchange
Commission inom kort. Den amerikanska marknaden är den viktigaste för
veterinärläkemedel. Med hjälp av noteringen avser vi att ge AdvaVet, Inc.
en stabil finansiell grund för att kunna kommersialisera våra
veterinärprodukter, Paccal Vet och Doxophos Vet.

Bolaget har vidare säkerställt förlängd finansiering genom att avtala om
att i maj ersätta det lån vi har från Nexttobe AB. Det befintliga lånet
ersätts av ett lån på 108 miljoner kronor som till huvuddelen kommer från
vår nu största aktieägare Arwidsro Investment AB, tidigare Granitplattan
AB. Bolagets kostnadsbesparingsprogram fortsätter att ge effekt och
kostnadsmassan har väsentligen minskat jämfört med samma period föregående
år.

Alla på Oasmia är förväntansfulla inför vad 2018 kommer att innebära för
företaget. Fokus ligger nu på accelererande kommersialisering genom att öka
försäljningen i Ryssland, erhålla ytterligare marknadsgodkännanden samt
etablera AdvaVet på den amerikanska marknaden.

VD
Mikael Asp

1 Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

 

Delårsrapport Q3-2017

Interimreport Q3-2017

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.